TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
34/2007/PL-UBTVQH11 Quốc hội Pháp lệnh Các lĩnh vực khác Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 20/04/2007
18/2004/L/CTN Quốc hội Pháp lệnh Về việc công bố Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 29/06/2004
34/2001/PL-UBTVQH10 Chính phủ Pháp lệnh Nội vụ VỀ LƯU TRỮ QUỐC GIA 04/04/2001