TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
24/2020/NĐ-CP Ban chấp hành Trung ương Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 24/02/2020
61/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác; Nội vụ Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/04/2018
140/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nội vụ Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ 05/12/2017
91/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 31/07/2017
60/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao độngvề thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 19/06/2013
59/2012/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 23/07/2012
22/2005/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nội vụ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 01/03/2005