TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 2

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Luật số 39/2013/QH13 Quốc hội Luật Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 01/06/2014
22/2008/QH12 Quốc hội Luật Nội vụ Luật Cán bộ, công chức 13/01/2008