Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 16

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
80/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Nội vụ Thực hiện trách nhiệm của UBND tỉnh đối với nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 19/04/2018
74/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Nội vụ Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 06/04/2018
15/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Nội vụ Kế hoạch triển khai quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2018-2020 24/01/2018
170/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Nội vụ Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018 08/12/2017
121/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 ban hành theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ 09/08/2017
08/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc đảm bảo cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước giai đoạn 2017-2020 tỉnh Kiên Giang 13/01/2017
03/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch triển khai thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020 05/01/2017