TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1127/CT-UBND UBND Tỉnh Chỉ thị Các lĩnh vực khác; Nội vụ Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 14/05/2018
35/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Nội vụ Về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử 07/09/2017
1453/CT-UBND UBND Tỉnh Chỉ thị Nội vụ Về việc đẩy mạnh nâng cao các chỉ số: Cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, sự hài lòng của tổ chức và cá nhân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, hiệu quả quản trị và hành chính công 07/07/2017
16/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Nội vụ Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới 16/05/2016
120-KL/TW Văn Bản BCH-BTV Chỉ thị Các lĩnh vực khác Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 07/01/2016
1524/CT-UBND UBND Tỉnh Chỉ thị Các lĩnh vực khác Chỉ thị về việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/07/2015
13/CT-TTg Chính phủ Chỉ thị Các lĩnh vực khác Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính 10/06/2015