Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 6

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1175/HD-SNV Sở nội vụ Công văn hướng dẫn Nội vụ Về việc bổ nhiệm và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính 14/11/2017
648/SNV-VTLT Sở nội vụ Công văn hướng dẫn Nội vụ Về việc thực hiện chế độ phụ cấp độ hại nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ 31/07/2013
404/SNV-VTLT Sở nội vụ Công văn hướng dẫn Nội vụ Về việc hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư và lưu trữ cơ quan 16/05/2013
250/HDSNV Sở nội vụ Công văn hướng dẫn Nội vụ Thực hiện công tác lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ hiện hành 10/05/2011
879/VTLTNN-NVĐP Cục văn thư lưu trữ Công văn hướng dẫn Nội vụ Về việc hướng dẫn tổ chức tiêu huỷ tài liệu hết giá trị 19/12/2005
283/VTLTNN-NVTW Cục văn thư lưu trữ Công văn hướng dẫn Nội vụ Về việc ban hành Bản hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính 19/05/2004