TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 144

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2619/QĐ-UBND UBND Tỉnh Báo cáo Nội vụ Quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 01/12/2017
190/BC-SNV Ban chấp hành Trung ương Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC năm 2021 17/12/2021
1076/UBND-NCPC UBND Tỉnh Công văn điều hành Nội vụ Về việc tăng cường triển khai kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 06/09/2016
114-KL/TW Văn Bản BCH-BTV Công văn điều hành Nội vụ Kết luận của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp 14/07/2015
1833/UBND-NCPC UBND Tỉnh Công văn điều hành Nội vụ Về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử 30/11/2017
1059/UBND-NCPC UBND Tỉnh Công văn điều hành Nội vụ Về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức 07/10/2014
2077/ UBND-NCPC UBND Tỉnh Công văn điều hành Nội vụ Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính 22/12/2016