TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
189/BC-SNV Sở nội vụ Báo cáo Nội vụ Kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 16/12/2022
193/BC-SNV Sở nội vụ Báo cáo Nội vụ Kết quả thực hiện công tác CCHC quý III và chương trình công tác quý IV năm 2022 16/09/2022
71/BC-SNV Sở nội vụ Báo cáo Nội vụ Kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 15/06/2022
20/KH-SNV Sở nội vụ Kế hoạch Các lĩnh vực khác Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính hàng năm và giai đoạn 2021-2025 tại Sở Nội vụ 25/03/2022
20/KH-SNV Sở nội vụ Kế hoạch Nội vụ Phát động phong trào thi đua CCHC hàng năm và giai đoạn 2021-2025 của Sở Nội vụ 25/03/2022
19/KH-SNV Sở nội vụ Kế hoạch Nội vụ Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang 25/03/2022
18/KH-SNV Sở nội vụ Kế hoạch Nội vụ Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 25/03/2022