Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 187

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
113/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế 31/08/2018
101/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng 20/07/2018
16/2018/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Nội vụ Quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng ngành Công thương 04/07/2018
09/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Các lĩnh vực khác Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Thông tin và Truyền thông 29/06/2018
05/2018/TT-BTP Bộ Tư pháp Thông tư Nội vụ Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp 07/06/2018
68/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác; Nội vụ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước 15/05/2018
05/2018/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Nội vụ Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức Âm thanh viên, Phát thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông 09/05/2018