TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
62/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nội vụ Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức 01/06/2020
30/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nội vụ Về công tác văn thư 05/03/2020
113/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế 31/08/2018
101/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng 20/07/2018
16/2018/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Nội vụ Quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng ngành Công thương 04/07/2018
09/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Các lĩnh vực khác Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Thông tin và Truyền thông 29/06/2018
05/2018/TT-BTP Bộ Tư pháp Thông tư Nội vụ Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp 07/06/2018