Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 106

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1175/HD-SNV Sở nội vụ Công văn hướng dẫn Nội vụ Về việc bổ nhiệm và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính 14/11/2017
35/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Nội vụ Về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử 07/09/2017
121/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 ban hành theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ 09/08/2017
1042/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Nội vụ Ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) 17/07/2017
1453/CT-UBND UBND Tỉnh Chỉ thị Nội vụ Về việc đẩy mạnh nâng cao các chỉ số: Cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, sự hài lòng của tổ chức và cá nhân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, hiệu quả quản trị và hành chính công 07/07/2017
1415/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Nội vụ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/07/2017
705/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 25/05/2017