Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 116

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1208/QĐ-SNV Sở nội vụ Quyết định Nội vụ Quyết định về việc ban hành quy chế công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Nội vụ 12/06/2020
35/KH-SNV Sở nội vụ Kế hoạch Nội vụ Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020 08/06/2020
685/SNV-TCCCVC Sở nội vụ Công văn điều hành Nội vụ Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 02/6/2020 của Chính phủ 02/06/2020
666/UBND-VHXH Ban chấp hành Trung ương Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc tiếp tục triển khai công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 15/05/2020
75/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác Thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 14/05/2020
659/UBND-KTCN UBND Tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường 14/05/2020
654/UBND-VHXH UBND Tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới. 14/05/2020