TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
20/KH-SNV Sở nội vụ Kế hoạch Các lĩnh vực khác Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính hàng năm và giai đoạn 2021-2025 tại Sở Nội vụ 25/03/2022
19/KH-SNV Sở nội vụ Kế hoạch Nội vụ Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang 25/03/2022
18/KH-SNV Sở nội vụ Kế hoạch Nội vụ Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 25/03/2022
17/KH-SNV Sở nội vụ Kế hoạch Nội vụ Kế hoạch phát động phong trào xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm 2022 22/03/2022
15/KH-SNV Sở nội vụ Kế hoạch Nội vụ Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022 15/03/2022
14/KH-SNV Ban chấp hành Trung ương Kế hoạch Nội vụ Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 15/03/2022
12/KH-SNV Sở nội vụ Kế hoạch Nội vụ Kế hoạch duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nội vụ năm 2022 15/03/2022