TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Lịch làm việc

 • Thông báo lịch làm việc của Ban Thường vụ, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang từ ngày 16-31/3/2020

  (16:13 | 19/03/2020)

 • Thông báo lịch làm việc của Ban Thường vụ, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 02/3/2020 đến ngày 15/3/2020

  (14:33 | 06/03/2020)

  * Thứ hai, ngày 02/3/2020 - Ông Nguyễn Văn Sạch: Họp thường kỳ thành viên UBND tỉnh. - Ông Đinh Xuân Phương: Xử lý công việc tại cơ quan. * Thứ ba, ngày 03/3/2020 - Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, chiều làm việc với UBND huyện An Biên. - Ông Đinh Xuân Phương: Sáng hợp chi ủy, chiều họp lấy ý kiến bổ nhiệm lại công chức.

 • Thông báo lịch làm việc của Ban Thường vụ, Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 17/02/2020 đến ngày 01/03/2020

  (16:40 | 20/02/2020)

  * Thứ hai, ngày 17/02/2020 - Ông Nguyễn Văn Sạch: Dự họp Tỉnh ủy. - Ông Đinh Xuân Phương: Xử lý công việc tại cơ quan. * Thứ ba, ngày 18/02/2020 - Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng họp Tỉnh ủy, chiều cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc với huyện Châu Thành về sắp xếp trường, lớp. - Ông Đinh Xuân Phương: Sáng dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đầu tư công năm 2019, chiều cùng với Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công.

 • Thông báo lịch làm việc của Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 01/02/2020 đến ngày 15/02/2020

  (13:36 | 07/02/2020)

  * Thứ bảy, chủ nhật ngày 01/02 và 02/02/2020: Nghỉ * Thứ hai, ngày 03/02/2020 - Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng xử lý công việc tại cơ quan, chiều họp Thành viên UBND tình thường kỳ. - Ông Đinh Xuân Phương: Sáng họp Ban Chi  ủy, chiều xử lý công việc tại cơ quan. * Thứ ba, ngày 04/02/2020 - Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc với huyện An Minh và huyện Vĩnh Thuận về sắp xếp trường, lớp; chiều họp lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy. - Ông Đinh Xuân Phương: Xử lý công việc tại cơ quan.

 • Thông báo lịch làm việc của Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/01/2020

  (08:55 | 17/01/2020)

  * Thứ tư, ngày 01/01/2020 (nghỉ Tết Dương lịch) * Thứ năm, ngày 02/01/2020 - Ông Nguyễn Văn Sạch: Xử lý công việc tại cơ quan. - Ông Lê Minh Khởi: Đi chúc tết với Đoàn Tỉnh ủy và UBND tỉnh đến ngày 03/01/2020. - Ông Đinh Xuân Phương: Dư Hội nghị trực tuyến về tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban chỉ đạo 138/CP và Ban chỉ đạo 389 quốc gia. * Thứ sáu, ngày 03/01/2020 - Ông Nguyễn Văn Sạch: Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. - Ông Đinh Xuân Phương: Sáng dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 01/2020, chiều họp Ban chấp hành Chi bộ tháng 01/2020.

 • Thông báo lịch làm việc của Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 16/12/2019 đến ngày 31/12/2019

  (10:04 | 21/12/2019)

  * Thứ hai, ngày 16/12/2019: - Ông Nguyễn Văn Sạch: Xử lý công việc tại cơ quan. - Ông Lê Minh Khởi: Sáng Họp Hội đồng công nhận xã Nông thôn mới tại UBND tỉnh, chiều dự kiểm điểm đảng viên chi bộ Chi Cục Văn thư – Lưu trữ. - Ông Đinh Xuân Phương: Sáng đi tập huấn lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở, chiều dự Hội nghị tổng kết công tác tài chính ngân sách 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. * Thứ ba, ngày 17/12/2019: - Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng họp tại Văn phòng Tỉnh ủy, chiều họp đánh giá công chức, viên chức năm 2019. - Ông Lê Minh Khởi: Sáng dự hội nghị trực tuyến tiếp thu Chuyên đề 2020 tại Tỉnh ủy, chiều họp Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2019. - Ông Đinh Xuân Phương: Sáng dự hội nghị trực tuyến tiếp thu Chuyên đề 2020 tại Tỉnh ủy, chiều họp Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2019.

 • Thông báo lịch làm việc của Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 01/12/2019 đến ngày 15/12/2019

  (08:53 | 10/12/2019)

  * Chủ nhật ngày 01/12/2019: Họp Ban Thường vụ, Ban Giám đốc. * Thứ hai, ngày 02/12/2019 - Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chiều xử lý công việc tại cơ quan. - Ông Lê Minh Khởi: Sáng xử lý công việc tại cơ quan, chiều họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy. - Ông Đinh Xuân Phương: Sáng xử lý công việc tại cơ quan, chiều dự họp giao ban báo chí định kỳ  tháng 12 tại Sở Thông tin  và Truyền thông. * Thứ ba, ngày 03/12/2019 - Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, chiều xử lý công việc tại cơ quan. - Ông Lê Minh Khởi: Sáng họp bàn giao công việc với Ban Chi ủy mới, chiều họp triển khai quyết định cho đồng chí Ngô Trấn Nguyên. - Ông Đinh Xuân Phương: Sáng họp Chi ủy, chiều xử lý công việc tại cơ quan.

 • Thông báo lịch làm việc của Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 16/11/2019 đến ngày 30/11/2019

  (15:39 | 23/11/2019)

  * Thứ bảy, chủ nhật ngày 16/11/2019: Nghỉ. * Chủ nhật 17/11/2019 - Ông Lê Minh Khởi: Đi công tác tại Côn Đảo đến ngày 20/11/2019. * Thứ hai, ngày 18/11/2019 - Ông Nguyễn Văn Sạch: Dự chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Trưởng Đại học ở thành phố Cần Thơ. - Ông Hà Văn Chiến: Hỗ trợ huyện tập huấn công tác Thi đua khen thưởng huyện U Minh Thượng. - Ông Đinh Xuân Phương: Dự Hội nghị sơ kết các chuyên đề về Quốc phòng an ninh. * Thứ ba, ngày 19/11/2019 - Ông Nguyễn Văn Sạch: Dự khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở tại trường Chính trị tỉnh. - Ông Hà Văn Chiến: Sáng xử lý công việc tại cơ quan, chiều họp Lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng. - Ông Đinh Xuân Phương: Tham gia Đoản Tỉnh ủy đi chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam ngày 20/11.

 • Thông báo lịch làm việc của Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 01/11/2019 đến ngày 15/11/2019

  (16:43 | 07/11/2019)

  * Thứ sáu, ngày 01/11/2019 - Ông Nguyễn Văn Sạch: Làm việc với Tổ khảo sát trường lớp và giáo viên. - Ông Hà Văn Chiến: Xử lý công việc tại cơ quan. - Ông Lê Minh Khởi: Xử lý công việc tại cơ quan. - Ông Đinh Xuân Phương: Sáng dự họp trực tuyến triển khai cổng dịch vụ công quốc gia, chiều dự Đại hội Chi bộ Chi cục Văn thư lưu trữ.

 • Thông báo lịch làm việc của Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 16/10/2019 đến ngày 31/10/2019

  (15:39 | 23/10/2019)

  * Thứ tư, ngày 16/10/2019 - Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng dự họp tại Tỉnh ủy, chiều làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông; công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. - Ông Hà Văn Chiến: Sáng xử lý công việc cơ quan, chiều làm việc Đoàn kiểm tra của Hội nạn nhân chất độc da cam tại UBND tỉnh. - Ông Lê Minh Khởi: Sáng dự Hội nghị tại Tỉnh ủy, chiều họp ở Hội đồng nhân dân tỉnh. - Ông Đinh Xuân Phương: Dự hợp trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý III/2019. * Thứ năm, ngày 17/10/2019 - Ông Nguyễn Văn Sạch: Xử lý công việc tại cơ quan. - Ông Hà Văn Chiến: Sáng xử lý công việc cơ quan, chiều họp Ban Tổ chức ngày hội VHTT dân tộc Khmer tại Sở Văn hóa và Thể thao. - Ông Lê Minh Khởi: Sáng họp tại Sở Giáo dục và Đào tạo, chiều xử lý công việc cơ quan. - Ông Đinh Xuân Phương: Sáng àm việc với công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Phát triển công nghệ FSI về gói thầu số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Kiên Giang, chiều dự họp mặt nữ  công nhân viên chức Sở Nội vụ nhân kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20-10.