TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Tôn giáo

 • Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Kiên Giang đến thăm hai Trường hạ nhân mùa An cư Kiết hạ của Phật giáo PL.2561 - DL.2017

  (14:04 | 16/08/2017)

  Theo truyền thống được quy định trong Kinh Luật tạng, chức sắc, tu sỹ Phật giáo phải tập trung tại một nơi trong vòng 3 tháng ở yên tu học, được gọi là cấm túc an cư, thời gian an cư diễn ra vào mùa hạ thì gọi là An cư Kiết hạ. Như vậy, các vị chức sắc nói chung và tu sỹ đã thọ giới tỳ kheo nói riêng, xem việc cấm túc an cư là điều quan trọng đối với người xuất gia tu hành, vì kết thúc 3 tháng tu học thì các vị chức sắc sẽ được thêm một tuổi hạ (hay gọi là tuổi đạo), vì tuổi hạ là được xếp theo thứ bậc lớn nhỏ trong nhà Phật.

 • Ban Tôn giáo tỉnh mở Hội nghị triển khai phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho các chi phái Cao Đài và Phật giáo Hòa Hảo

  (14:02 | 16/08/2017)

  Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. Theo đó, ngày 29/6/2017 Ban Tôn giáo tỉnh ban hành Kế hoạch số 195/KH-BTG mở Hội nghị triển khai, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo năm 2017.

 • Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Kiên Giang mở lớp triển khai tập huấn chuyên sâu Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại huyện Tân Hiệp

  (14:01 | 16/08/2017)

  Ngày 17/7/2017, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Kiên Giang mở lớp triển khai tập huấn chuyên sâu Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại huyện Tân Hiệp cho đối tượng là Thường trực HĐND, trưởng và các Phó trưởng Ban HĐND; các Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng, Phó các Phòng, Ban Đảng, Văn phòng HĐND-UBND huyện, UBMTTQ VN huyện, các đoàn thể chính trị, Phòng Nội vụ, Công an, Quân sự  huyện và Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, công chức văn hóa, công chức dân tộc – tôn giáo; Trưởng Công an, Xã Đội trưởng, Trưởng Khối vận, UBMTTQVN, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Xã Đoàn các xã, phường, thị trấn. Đến tham dự có ông Nguyễn Hoàng Oanh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh, ông Lê Văn Đúng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp và 258 học viên tham dự.

 • Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Kiên Giang mở lớp triển khai, tập huấn chuyên sâu Luật Tín ngưỡng, tôn giáo tại huyện Giồng Riềng

  (14:00 | 16/08/2017)

  Thực hiện Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 08/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018); Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 23/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Kế hoạch số 196/KH-BTG ngày 29/6/2017 của Ban Tôn giáo tỉnh về việc triển khai, tập huấn chuyên sâu Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức. Ngày 10/7/2017, tại Hội trường Huyện ủy Giồng Riềng, Ban Tôn giáo tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện khai giảng lớp thứ nhất tập huấn chuyên sâu Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho hơn 185 cán bộ, công chức các ban ngành cấp huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Giồng Riềng.

 • Khánh thành Điện Thờ Phật Mẫu Họ đạo Tân Hiệp - Cao Đài Tây Ninh, huyện Tân Hiệp

  (13:59 | 16/08/2017)

  Được sự chấp thuận của Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, theo đó ngày 05 tháng 7 năm 2017, Họ đạo Tân Hiệp - Cao Đài Tây Ninh, huyện Tân Hiệp tổ chức lễ Khánh thành Điện Thờ Phật Mẫu. Đến dự có ông Trương Hoàng Anh, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh Kiên Giang, ông Phan Minh Sơn, Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy cùng lãnh đạo các ban ngành huyện và xã Thạnh Đông A. Về phía tôn giáo có Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh, các tôn giáo Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo và tín đồ tham dự.