TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thi tuyển công chức

 • Danh sách giáo viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III năm 2018

  (16:29 | 07/09/2018)

  Ngày 05 tháng 9 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1959/QĐ-UBND phê duyệt danh sách giáo viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III năm 2018 với tổng số 711 thí sinh. Trong đó, thăng hạng giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.05) là 417 người, thăng hạng giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) là 294 người./. (Kèm theo Quyết định số 1959/QĐ-UBND)

 • Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2018

  (16:15 | 01/09/2018)

  Thực hiện Đề án số 720/ĐA-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2018 và Công văn số 1399/BNV-CCVC ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc thống nhất Đề án số 720/ĐA-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

 • Đăng ký thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ đợt 2 năm 2018

  (08:39 | 17/08/2018)

  Ngày 16 tháng 8 năm 2018, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 991/SNV-CCVC về việc thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ đợt 2 năm 2018. Theo đó, Sở Nội vụ thông báo đến các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn nếu có nhu cầu thì cán bộ, công chức, viên chức tham khảo các chức danh thi tuyển, các thông tin liên quan đến thi tuyển, thời gian và địa điểm đăng ký tham gia thi tuyển được quy định tại Thông báo số 3601/TB-BNV ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Bộ Nội vụ./. (Đính kèm Công văn, Thông báo)

 • Thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2017

  (15:57 | 07/08/2018)

  Ngày 07 tháng 8 năm 2018, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 956/TB-SNV về kết quả thi tuyển công chức năm 2017. Theo đó, thời gian nhận đơn phúc khảo của các thí sinh dự thi kể từ ngày 07/8/2018 đến hết ngày 21/8/2018. Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ (số 09 Mạc Đỉnh Chi, Phường Vĩnh Thanh, Thành Phố Rạch Giá).              Sở Nội vụ thông báo đến thí sinh dự thi được biết./. (Download danh sách điểm kết quả thi tuyển công chức năm 2017 tại đây)

 • Khai mạc kỳ thi tuyển công chức năm 2017

  (09:28 | 04/06/2018)

  Thực hiện Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng công chức năm 2017. Sáng ngày 31 tháng 5 năm 2017, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức tỉnh Kiên Giang năm 2017.

 • Danh sách thí sinh đủ diều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2017

  (16:30 | 10/05/2018)

  Ngày 10//5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số: 1100/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2017. Theo đó, có 428 thí sinh đủ điều kiện dự thi ngạch chuyên viên và 14 thí sinh đủ điều kiện dự thi ngạch nhân viên./.

 • Thông báo triệu tập ôn và thi tuyển công chức năm 2017

  (13:34 | 10/05/2018)

  Ngày 10//5/2018, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2017 ban hành Thông báo số 99/TB-HĐTDCC về triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự ôn thi và thi tuyển công chức năm 2017, như sau:

 • Các thí sinh đủ điều kiện dự thi viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư- Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang

  (09:41 | 24/04/2018)

  Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Hội đồng thi tuyển viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư- Lưu trữ, Sở Nội vụ (gọi tắt là Hội đồng thi tuyển viên chức) đã tiến hành họp xem xét hồ sơ đăng ký dự tuyển, kết quả có 4 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển đã được Hội đồng duyệt danh sách (kèm theo danh sách), Sở Nội vụ thông báo để các thí sinh biết./.

 • Khai mạc kỳ thi tuyển viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ

  (13:29 | 16/04/2018)

  Thực hiện Kế hoạch số 116/KH-SKHCN ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức năm 2017. Ngày 14/4/2018, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng thi tuyển viên chức Sở Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành khai mạc kỳ thi tuyển viên chức.