Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thi tuyển công chức

 • Thông báo thi tuyển công chức ngành Thống kê năm 2019

  (08:06 | 16/04/2019)

  Ngày 03/4/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông báo số 23/TB-KHĐT về tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê.

 • Thông báo rà soát nhu cầu thi nâng ngạch công chức năm 2019

  (09:55 | 23/03/2019)

  Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án thi nâng ngạch từ nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2019. Ngày 20 tháng 3 năm 2019 Sở Nội vụ có Ban hành công văn số 287/SNV-CCVC về việc rà soát nhu cầu thi nâng ngạch công chức năm 2019. Theo đó, đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện như sau:

 • Thông báo công nhận kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2017

  (07:54 | 16/01/2019)

  Ngày 08/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 21/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2017.

 • Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển công chức năm 2017

  (10:31 | 25/12/2018)

  Ngày 24/12/2018, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 1521/TB-SNV về kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển công chức năm 2017. Theo đó, kết quả chấm phúc khảo của 23 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2017 của tỉnh Kiên Giang, các thí sinh xem chi tiết tại Danh sách điểm phúc khảo đính kèm./.

 • Thông báo kết quả phúc khảo điểm kỳ thi tuyển công chức năm 2017

  (09:50 | 20/09/2018)

  Căn cứ vào kết quả chấm phúc khảo và cuộc họp Hội đồng ngày 18/9/2018 của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2017 của tỉnh Kiên Giang, Sở Nội vụ thông báo kết quả chấm phúc khảo của 23 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2017 của tỉnh Kiên Giang./.  (kèm Danh sách điểm phúc khảo)

 • Khai mạc kỳ thi thăng hạng viên chức ngành giáo dục từ hạng IV lên hạng III năm 2018

  (14:05 | 10/09/2018)

  Ngày 10 tháng 9 năm 2018, Hội đồng thi thăng hạng viên chức ngành giáo dục tổ chức lễ khai mạc kỳ thi thăng hạng viên chức ngành giáo dục từ hạng IV lên hạng III năm 2018.

 • Tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng IV lên hạng III năm 2018

  (16:30 | 07/09/2018)

  Ngày 06 tháng 9 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1961/QĐ-UBND về việc tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng IV lên hạng III năm 2018. Theo đó, các thí sinh dự thi gồm các môn: thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn tin học, thời gian 45 phút; thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn chuyên môn nghiệp vụ, thời gian 45 phút; thi viết môn kiến thức chung, thời gian 90 phút; thi trắc nghiệm trên giấy môn ngoại ngữ, thời gian 45 phút. Tổng số thí sinh dự thi là 711 người, kỳ thi chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III năm 2018 tổ chức trong 03 ngày, từ ngày 10/9/2018 đến ngày 12/9/2018. Địa điểm tổ chức thi thăng hạng tại Trường Cao đẳng Kiên Giang, số 217 đường Chu Văn An, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang./. (Kèm theo Quyết định số 1961/QĐ-UBND)

 • Danh sách giáo viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III năm 2018

  (16:29 | 07/09/2018)

  Ngày 05 tháng 9 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1959/QĐ-UBND phê duyệt danh sách giáo viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III năm 2018 với tổng số 711 thí sinh. Trong đó, thăng hạng giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.05) là 417 người, thăng hạng giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) là 294 người./. (Kèm theo Quyết định số 1959/QĐ-UBND)

 • Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2018

  (16:15 | 01/09/2018)

  Thực hiện Đề án số 720/ĐA-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2018 và Công văn số 1399/BNV-CCVC ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc thống nhất Đề án số 720/ĐA-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

 • Đăng ký thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ đợt 2 năm 2018

  (08:39 | 17/08/2018)

  Ngày 16 tháng 8 năm 2018, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 991/SNV-CCVC về việc thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ đợt 2 năm 2018. Theo đó, Sở Nội vụ thông báo đến các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn nếu có nhu cầu thì cán bộ, công chức, viên chức tham khảo các chức danh thi tuyển, các thông tin liên quan đến thi tuyển, thời gian và địa điểm đăng ký tham gia thi tuyển được quy định tại Thông báo số 3601/TB-BNV ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Bộ Nội vụ./. (Đính kèm Công văn, Thông báo)