Thông báo về việc triệu tập học viên lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 (Lớp 1)
(20:24 | 15/09/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-SNV ngày 23/4/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020;


Ngày 14/9/2020, Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang ban hành Thông báo số 1135/TB-SNV về việc triệu tập học viên lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 (Lớp 1).


1. Đối tượng: Công chức, viên chức trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ tại phòng ban chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, thị trấn thuộc 05 huyện: An Minh, Châu Thành, Giang Thành, Giồng Riềng, Hòn Đất.


2. Thời gian: 03 ngày, từ ngày 28 đến ngày 30/9/2020. Khai giảng lúc 07h30 phút, ngày 28/9/2020. 


3. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang, số 84 đường Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.


4. Nội dung, chương trình giảng dạy: Do Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh đảm nhiệm.


5. Kinh phí đi lại, lưu trú và các chi phí khác: Do cơ quan cử công chức, viên chức đi học chi trả theo quy định hiện hành./.
 
 

Tin: Tú Minh - Chi cục VTLT