Thông báo phòng thi (vòng 2) kỳ thi tuyển công chức năm 2020
(09:07 | 24/07/2020)

Hội đồng Thi tuyển tuyển công chức năm 2020 thông báo thí sinh được tham dự Vòng 2 biết về phòng thi theo vị trí dự tuyển (có danh sách đính kèm)./.
 

Tin: Thanh Dủ