Thí điểm chuyển giao thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công tại UBND xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp cho Bưu điện huyện Tân Hiệp thực hiện
(09:42 | 12/03/2020)

Ngày 04/3/2020, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 548/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án thí điểm chuyển giao thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp cho Bưu điện huyện Tân Hiệp thực hiện.

Theo đó, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Tân Hội sẽ đặt tại trụ sở Bưu điện văn hóa xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Điều này đáp ứng tiêu chí có vị trí giao thông thuận tiện, dễ tìm kiếm, dễ nhận dạng, tạo điều kiện tốt hơn cho cá nhân, tổ chức đến thực hiện thủ tục hành chính./.

(Xem chi tiết tại Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 4/3/2020 của UBND tỉnh)

Mỹ Xuyên