Thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản IUU
(16:02 | 08/05/2019)

Ngày 07/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 532/UBND-KTCN về việc thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản IUU (kèm theo Công văn số 532/UBND-KTCN của Ủy ban nhân dân tỉnh)./.

Thanh Bình