TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Công khai quyết toán dự án hoàn thành thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp, mở rộng kho lưu trữ chuyên dụng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang

(10:09 | 06/04/2021)

Ngày 18/02/2021, Phó Giám đốc Sở Nội vụ ký ban hành Quyết định số 60/QĐ-SNV về việc công khai quyết toán dự án hoàn thành thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp, mở rộng kho lưu trữ chuyên dụng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang


Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp, mở rộng kho lưu trữ chuyên dụng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang 


Tổng nguồn vốn quyết toán hoàn thành: 21.808.638.312đồng (Hai mươi mốt tỷ, tám trăm lẻ tám triệu, sáu trăm ba mươi tám ngàn, ba trăm mười hai đồng)


Chi tiết tại biểu mẫu kèm theo Quyết định số 60/QĐ-SNV ngày 18/02/2021 của Phó Giám đốc Sở Nội vụ./.

Tin: Ngọc Quý - Văn phòng

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Quyết định công khai quyết toán dự án hoàn thành thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình.pdf