TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Công khai quyết toán dự án hoàn thành công trình Sữa chữa trụ sở làm việc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang

(10:06 | 06/04/2021)

Ngày 18/02/2021, Phó Giám đốc Sở Nội vụ ký ban hành Quyết định số 59/QĐ-SNV về việc công khai quyết toán dự án hoàn thành công trình Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang 


Tên dự án: Công trình Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang 


Tổng nguồn vốn quyết toán hoàn thành: 1.776.123.038 đồng (Một tỷ, bảy trăm bảy mươi sáu triệu, một trăm hai mươi ba ngàn, không trăm ba mươi tám đồng)


Chi tiết tại biểu mẫu kèm theo Quyết định số 59/QĐ-SNV ngày 18/02/2021 của Phó Giám đốc Sở Nội vụ./.

Tin: Ngọc Quý - Văn phòng

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Trụ sở Sở Nội vụ.pdf