TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Công khai dự toán 2021

(09:51 | 06/04/2021)

Ngày 01/02/2021, Giám đốc Sở Nội vụ ký ban hành Quyết định số 40/QĐ-SNV về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021


Tổng dự toán: 44.863.000.000 đồng (Bốn mươi bốn tỷ, tám trăm sáu mươi ba triệu đồng)


Trong đó:


Văn phòng Sở: 43.809.000.000 đồng


Trung tâm lưu trữ lịch sử: 1.050.000.000 đồng


Chi tiết tại biểu mẫu kèm theo Quyết định số 40/QĐ-SNV ngày 01/02/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ./.

Tin: Ngọc Quý - Văn phòng

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Quyết định công khai dự toán năm 2021.pdf