Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Cài đặt ứng dụng Bluezone - Bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng chống Covid-19

(08:08 | 13/08/2020)

Thực hiện Công văn số 4758/VP-KGVX ngày 05/8/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone; Công văn số 540/STTTT-TTBCBC ngày 03/8/2020 và Công văn số 550/STTTT-VTCNTT ngày 05/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone, qua đó nhằm phục vụ tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên đại bàn tỉnh Kiên Giang với mục tiêu "Bảo vệ mình, Bảo vệ công đồng chống Covid-19".


Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang xin đăng tải toàn bộ Công văn số 4758/VP-KGVX, Công văn 540/STTTT-TTBCBC và Công văn số 550/STTTT-VTCNTT (file đính kèm), đường dẫn truy cập đến trang chủ chính thức, hướng dẫn các bước thực hiện cài đặt cho người dùng cá nhân có điện thoại thông minh và tài liệu khác của Bộ Y tế:


- Link trang chủ: https://www.bluezone.gov.vn/


- Hình ảnh hướng dẫn:


 

- Tài liệu khác: https://www.bluezone.gov.vn/tai-lieu hoặc https://drive.google.com/drive/folders/1-AqJ9mdAqQ2pRHjrlBt-8LeDXCgDh9ru?usp=sharing

Tin: Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 4758_VP-KGVX.signed.pdf; 540-STTTT-TTBCBC.signed.pdf; 550-STTTT-VTCNTT.signed.pdf