Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Công khai dự toán ngân sách nhà nước 2020

(09:20 | 04/03/2020)

Ngày 25/02/2020, Giám đốc Sở Nội vụ ký ban hành Quyết định số 101/QĐ-SNV về công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Theo đó, tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí là 1.837.744.530 đồng và đã phân bổ 1.837.744.530 tỷ đồng (tổng số dư năm 2019 chuyển sang là 1.226.944.530 đồng và dự toán thu năm 2020 là 610.800.000 đồng). Dự toán chi ngân sách nhà nước là 44.027.000.000 đồng và đã phân bổ 44.027.000.000 đồng (kinh phí thực hiện chế độ tự chủ là 8.851.000.000 đồng và kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ là 35.176.000.000 đồng)./.

Chi tiết dự toán thu, chi ngân sách xem tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 101/QĐ-SNV ngày 25/02/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ.

Kim Chi-VP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Quyết định công khai dự toán 2020.pdf