TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Vận động toàn dân thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

(15:25 | 25/12/2023)

Vận động toàn dân thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Ngày 20/12/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Thư kêu gọi vận động toàn dân thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đến toàn thể nhân dân tỉnh Kiên Giang./.

(Chi tiết kèm theo Thư kêu gọi)

Nguyễn Minh Trí