Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

(09:20 | 27/03/2020)

Để phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động về phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 25/3/2020, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 109/CĐVC về triển khai tài liệu “Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19”.

Theo đó, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ cụ thể nội dung tuyên tuyền như sau:

AP hướng dẫn cách ly tại nhà 2

AP hướng dẫn cách ly tại nhà

AP hướng dẫn cách ly y tế tập trung

AP phòng chống Corona

Quy trình rữa tay thường quý

Cách phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp

Những điều cần biết để đề phòng

Ban Chấp hành đề nghị đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nội dung tài liệu tuyên tuyền phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh (kèm theo)./.

Thanh Bình

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   poter phong chong COVID-19 bo y te.rar