TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Triển khai Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

(16:01 | 02/10/2019)

Ngày 06/9/2019, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn số 1012/UBDT-KHTC về việc triển khai Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 và xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác, sử dụng kết quả điều tra dân tộc thiểu số.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, Sở Tài chính, Sở Thông tin và truyền thông và các sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 (thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019) diễn ra vào ngày 01/10/2019.

Kết quả cuộc điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số sẽ cung cấp toàn diện thông tin về dân số và phân bố dân cư; tiếp cận cơ sở hạ tầng; kinh tế; nghèo đói, an sinh xã hội; văn hóa, xã hội; giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; y tế và vệ sinh môi trường nông thôn; cán bộ, đảng viên; di cư tự do; tôn giáo, tín ngưỡng; an ninh nông thôn vùng dân tộc thiểu số từ tỉnh đến cấp huyện, các thông tin về dân số và phân bố dân cư người dân tộc thiểu số sẽ được cung cấp đến cấp xã./.

(Chi tiết triển khai cuộc điều xem tại Công văn số 1012/UBDT-KHTC đính kèm)

Thanh Bình

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 5519_VP-VHXH.signed.pdf