TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Phối hợp trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển

(10:28 | 30/09/2019)

Ngày 10/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 1171/UBND-KTCN về Phối hợp trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ven biển, đảo tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố ven biển, đảo tổ chức tuyên truyền cho chủ tàu cá, thuyền trưởng biết về Luật thủy sản năm 2017, không khai thác thủy sản trái phép; các quy định về ranh giới vùng biển giữa Việt Nam và các nước, nhất là khu vực chưa phân định, chồng lấn nhạy cảm.

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn, Trạm kiểm soát Biên phòng thực hiện nghiêm túc công tác tuần tra kiểm soát, đăng ký, nhập bến tại các đồn, trạm kiên quyết xử lý không cho tàu cá xuất bến khi không có đủ giấy tờ, trang thiết bị theo quy định. Đồng thời thông qua công tác quản lý, kiểm soát biên phòng vận động các chủ tàu, thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép.

- Công an tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Ngoại vụ, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố ven biển, đảo và các tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ, chứng cứ xử lý cá nhân, tổ chức có hành vi làm trung gian, môi giới để đưa người và tàu cá đi đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài; môi giới chuộc tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt, xử lý trái phép đưa về nước; lợi dụng khai thác thủy sản để buôn lậu và các hành vi vi phạm pháp luật khác tại địa phương.

- Sở Ngoại vụ thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin giữa các tỉnh có liên quan về tình hình tàu cá, thuyền viên bị nước ngoài bắt giữ, xử lý, báo cáo Bộ Ngoại giao để có biện pháp bảo hộ công dân, phối hợp với các nước có liên quan có cơ chế phối hợp trao đổi thông tin, tình hình giữa các nước về việc bắt giữ, xử lý tàu cá và ngư dân Kiên Giang vi phạm vùng biển nước ngoài như hành vi vi phạm, mức độ xử lý,… trên cơ sở đó có biện pháp, hướng giải quyết các vụ việc.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của Luật Thủy sản năm 2017; quy định về chống khai thác IUU và giải pháp, hành động gỡ “Thẻ vàng” của Việt Nam; quy định pháp luật trong hoạt động thủy sản quốc tế và của các nước thường xuyên có tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm.

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ven biển, đảo chỉ đạo quyết liệt các xã, phường, thị trấn và các phòng, ban có liên quan phối hợp với Hội nghề nghiệp và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện tốt quy định của pháp luật. Tăng cường theo dõi, quản lý chặt chẽ số lượng tàu cá các địa phương hoạt động dài ngày trên biển và thường xuyên xuất nhập bến trên địa bàn của địa phương khác; phối hợp chia sẽ thông tin kịp thời khi phát hiện có hành vi khai thác IUU. Theo dõi, quản lý chặt chẽ số ngư dân đã vi phạm nước ngoài được trả về nước, phát hiện và xử lý các trường hợp bị các thế lực thù địch tác động, mua chuộc, lôi kéo hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

(Chi tiết xem văn số 1171/UBND-KTCN đính kèm)

Thanh Bình

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1171_UBND-KTCN.signed.pdf