TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

(13:18 | 06/03/2019)

Ngày 18/02/2019, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 11-QĐi/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Theo đó, thời gian tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy như sau: Tiếp dân định kỳ (người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện tiếp dân ít nhất 01 ngày/tháng; người đứng đầu cấp ủy cấp xã tiếp dân ít nhất 02 ngày/tháng); tiếp dân đột xuất (vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau; vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội)./.

Thanh Bình

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; quy-dinh-11-qdi-tw-2019-viec-tiep-dan-doi-thoai-truc-tiep-cua-nguoi-dung-dau-cap-uy.pdf