TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân

(13:16 | 06/03/2019)

Ngày 30/01/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 629/2019/UBTVQH14 hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Theo đó, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã lựa chọn 01 hoặc 02 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã để thực hiện công tác thư ký kỳ họp và báo cáo Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định.

Công tác thư ký kỳ họp của Hội đồng nhân dân bao gồm các nội dung sau: Lập danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân có mặt, vắng mặt trong các phiên họp và trong kỳ họp; ghi biên bản phiên họp, kỳ họp; tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến của đại biểu tại phiên họp toàn thể và tại cuộc họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân; giúp Chủ tọa kỳ họp trong việc thực hiện quy trình, thủ tục tại kỳ họp, cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền về kỳ họp; thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa kỳ họp./.

Thanh Bình

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; nghi-quyet-629-2019-nq-ubtvqh14-huong-dan-hoat-dong-cua-hdnd.pdf