TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Thông báo lịch làm việc của Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 02/7/2018 đến ngày 15/7/2018

(09:11 | 03/07/2018)

* Thứ Hai, ngày 02/7/2018

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Họp trực tuyến với Chính phủ tại UBND tỉnh.

- Ông Hà Văn Chiến: Sáng họp chi ủy, chiều làm việc tại cơ quan.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều họp chi ủy.

- Ông Phạm Văn Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Ba, ngày 03/7/2018

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Làm việc tại cơ quan.

- Ông Hà Văn Chiến: Sáng họp chi bộ, chiều dự hội nghị trực tuyến sơ kết chuyên đề 03 khâu đột phá thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng dự bế giảng lớp Đại học Chính trị chuyên ngành quản lý nhà nước, chiều làm việc tại cơ quan.

- Ông Phạm Văn Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Tư, ngày 04/7/2018

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng.

- Ông Hà Văn Chiến: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều họp với các sở, ngành liên quan về Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều họp sơ kết giữa nhiệm kỳ tại UBND tỉnh.

- Ông Phạm Văn Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Năm, ngày 05/7/2018

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Làm việc tại cơ quan.

- Ông Hà Văn Chiến: Dự họp sơ kết khối thi đua.

- Ông Lê Minh Khởi: Họp với Sở Lao động TB-XH về việc nhập Trung tâm GDNN-GDTX vào Trường Trung cấp Nghề.

- Ông Phạm Văn Màu: Sáng dự họp Chi bộ ban Tôn giáo, chiều làm việc tại cơ quan.

* Thứ Sáu, ngày 06/7/2018

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng làm việc với Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật và Trường Cao đẳng cộng đồng, chiều làm việc tại cơ quan.

- Ông Hà Văn Chiến: Dự họp sơ kết khối thi đua.

- Ông Lê Minh Khởi: Làm việc với Sở Giáo dục – ĐT và Trường Cao đẳng Sư phạm về bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc thẩm quyền của tỉnh.

- Ông Phạm Văn Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ bảy và chủ nhật, ngày 07-08/7/2018: Nghỉ.

* Thứ Hai, ngày 09/7/2018

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng họp Ban Giám đốc nghe Phòng Công chức, viên chức thông qua dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về chính sách tiền lương, chiều họp chi bộ.

- Ông Hà Văn Chiến: Dự họp sơ kết khối thi đua.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng họp Ban Giám đốc nghe Phòng Công chức, viên chức thông qua dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về chính sách tiền lương, chiều họp chi bộ.

- Ông Phạm Văn Màu: Sáng họp Ban Giám đốc nghe Phòng Công chức, viên chức thông qua dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về chính sách tiền lương, chiều họp chi bộ.

* Thứ Ba, ngày 10/7/2018

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng làm việc với Đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân tỉnh, chiều họp Ban Giám đốc nghe Thanh tra Sở thông qua báo cáo kết quả thanh tra và Văn phòng thông qua Đề án Kiện toàn tổ chức.

- Ông Hà Văn Chiến: Sáng làm việc với Đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân tỉnh, chiều họp Ban Giám đốc nghe Thanh tra Sở thông qua báo cáo kết quả thanh tra và Văn phòng thông qua Đề án Kiện toàn tổ chức.

- Ông Lê Minh Khởi: Dự họp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Tài chính, Kho bạc tỉnh, Trường Chính trị về chế độ công tác đào tạo, bồi dưỡng.

- Ông Phạm Văn Màu: Sáng làm việc với Đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân tỉnh, chiều họp Ban Giám đốc nghe Thanh tra Sở thông qua báo cáo kết quả thanh tra và Văn phòng thông qua Đề án Kiện toàn tổ chức.

* Thứ Tư, ngày 11/7/2018

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Họp Ban Giám đốc với các phòng chuyên môn sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

- Ông Hà Văn Chiến: Họp Ban Giám đốc với các phòng chuyên môn sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

- Ông Lê Minh Khởi: Làm việc với Sở Y tế về Đề án 966.

- Ông Phạm Văn Màu: Họp Ban Giám đốc với các phòng chuyên môn sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

* Thứ Năm, ngày 12/7/2018

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Họp Ban Giám đốc với các phòng chuyên môn giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

- Ông Hà Văn Chiến: Dự họp sơ kết khối thi đua.

- Ông Lê Minh Khởi: Họp Ban Giám đốc với các phòng chuyên môn giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

- Ông Phạm Văn Màu: Họp Ban Giám đốc với các phòng chuyên môn giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

* Thứ Sáu, ngày 13/7/2018

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Làm việc tại cơ quan.

- Ông Hà Văn Chiến: Dự họp sơ kết 6 tháng đầu năm khối thi đua.

- Ông Lê Minh Khởi: Làm việc với Trường Chính trị về công tác đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2018.

- Ông Phạm Văn Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Bảy, Chủ nhật ngày 14-15/7/2018: Nghỉ./.

Cẩm Tú-VP