TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Thông báo lịch làm việc của BTV, Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 01/6/2018 đến ngày 15/6/2018

(09:16 | 07/06/2018)

* Thứ Sáu, ngày 01/6/2018

- Đ/c Sạch: Sáng bàn giao công việc ở huyện Châu Thành, chiều làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Tham dự Hội đồng thi tuyển công chức.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 02, 03/6/2018: Nghỉ.

* Thứ Hai, ngày 04/6/2018

- Đ/c Sạch: Sáng họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, chiều làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Đi công tác ở Hà Nội đến hết ngày 07/6/2018.

- Đ/c Khởi: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều họp chi bộ.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Ba, ngày 05/6/2018

- Đ/c Sạch: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều họp chi bộ.

- Đ/c Khởi: Đi dự Hội nghị ở tỉnh Khánh Hòa đến hết ngày 08/6/2018.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Tư, ngày 06/6/2018

- Đ/c Sạch: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Năm, ngày 07/6/2018

- Đ/c Sạch: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Sáu, ngày 08/6/2018

- Đ/c Sạch: Họp Ban Giám đốc Sở để nghe báo cáo tình hình hoạt động cơ quan từ đầu năm đến nay và báo cáo những việc được giao chưa thực hiện xong.

- Đ/c Chiến: Họp xét khen thưởng thành tích cống hiến.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 09, 10/6/2018: Nghỉ.

* Thứ Hai, ngày 11/6/2018

- Đ/c Sạch:Dự kiến làm việc với một số sở, ngành.

- Đ/c Chiến: Sáng họp chi bộ, chiều họp sơ kết thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

- Đ/c Khởi: Làm việc với huyện Phú Quốc, thị xã Hà Tiên về chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Ba, ngày 12/6/2018

- Đ/c Sạch: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều bàn giao công việc Giám đốc Sở.

- Đ/c Chiến: Họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng.

- Đ/c Khởi: Tham gia Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 29 tại thành phố Rạch Giá.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Tư, ngày 13/6/2018

- Đ/c Sạch: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Làm việc với Sở Văn hóa – Thể thao và Sở Tài chính về xã hội hóa Đoàn cải lương Nhân dân Kiên Giang.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Năm, ngày 14/6/2018

- Đ/c Sạch: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Tham gia Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 29 tại huyện An Minh.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Sáu, ngày 15/6/2018

- Đ/c Sạch: Họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2018.

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Tham gia Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 29 tại huyện Gò Quao.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan./.

Cẩm Tú-VP