TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Thông báo lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 16/5/2018 đến ngày 31/5/2018

(16:39 | 18/05/2018)

* Thứ Tư, ngày 16/5/2018

- Đ/c Việt: Sáng dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chiều dự họp lấy ý kiến bổ nhiệm lại Chánh Thanh tra tỉnh.

- Đ/c Chiến: Giảng bài cải cách hành chính tại huyện Tân Hiệp.

- Đ/c Khởi: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều dự bế giảng lớp lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Năm, ngày 17/5/2018

- Đ/c Việt: Dự họp đối thoại đơn khiếu nại của ông Lê Việt Tồn.

- Đ/c Chiến: Tập dợt lực lượng phục vụ Lễ trao tặng các hình thức khen cấp nhà nước.

- Đ/c Khởi: Họp ở HĐND tỉnh thông qua tờ trình phân bổ biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Sáu, ngày 18/5/2018

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Dự Lễ trao tặng các hình thức khen cấp nhà nước cho cá nhân và gia đình có công với cách mạng.

- Đ/c Khởi: Dự họp ở Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật.

- Đ/c Màu: Đi công tác Hà Nội.

* Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 19, 20/5/2018: Nghỉ.

* Thứ Hai, ngày 21/5/2018

- Đ/c Việt: Dự Hội nghị triển khai Chỉ thị số 35 của Thủ tướng Chính phủ tại Phú Quốc.

- Đ/c Chiến: Tham gia Đoàn Kiểm tra công nghệ thông tin tại sở, ngành và huyện. 

- Đ/c Khởi: Làm việc với Phòng Tổ chức biên chế về công tác chuẩn bị tổ chức triển Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 32, 38 của Tỉnh ủy.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Ba, ngày 22/5/2018

- Đ/c Việt: Dự Hội nghị triển khai Chỉ thị số 35 của Thủ tướng Chính phủ tại Phú Quốc.

- Đ/c Chiến: Tham gia Đoàn Kiểm tra công nghệ thông tin tại sở, ngành và huyện. 

- Đ/c Khởi: Làm việc với Trường Chính trị tỉnh về công tác chuẩn bị khai giảng khai lớp Đại học Quản lý nhà nước.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Tư, ngày 23/5/2018

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Giảng bài cải cách hành chính tại TP Rạch Giá

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Năm, ngày 24/5/2018

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Dự làm việc với Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh tại Sở về công tác CCHC.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Dự làm việc với Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh tại Sở về công tác CCHC.

* Thứ Sáu, ngày 25/5/2018

- Đ/c Việt: Họp giao ban Đảng ủy – Ban Giám đốc Sở Nội vụ.

- Đ/c Chiến: Họp giao ban Đảng ủy – Ban Giám đốc Sở Nội vụ.

- Đ/c Khởi: Họp giao ban Đảng ủy – Ban Giám đốc Sở Nội vụ và họp Ban điều hành Kế hoạch đào tạo sau đại học nước ngoài.

- Đ/c Màu: Họp giao ban Đảng ủy – Ban Giám đốc Sở Nội vụ.

* Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 26, 27/5/2018: Nghỉ.

* Thứ Hai, ngày 28/5/2018

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Sáng dự khai giảng lớp Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp kế toán viên, chiều làm việc với Phòng Công chức, viên chức về công tác chuẩn bị thi tuyển công chức.  

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Ba, ngày 29/5/2018

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Giảng bài về công tác thi đua khen thưởng tại huyện Châu Thành.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Tư, ngày 30/5/2018

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Giảng bài về công tác thi đua khen thưởng tại huyện Châu Thành

- Đ/c Khởi: Đi kiểm tra công tác chuẩn bị khai mạc và làm việc với Trường Cao đẳng cộng đồng về tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2017.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Năm, ngày 31/5/2018

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Tham gia Hội đồng thi tuyển công chức.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan./.

Cẩm Tú-VP