TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 02/5/2018 đến ngày 15/5/2018

(07:00 | 07/05/2018)

* Thứ Tư, ngày 02/5/2018

- Đ/c Việt: Sáng dự Hội nghị triển khai năm dân vận chính quyền, chiều họp giao ban Đảng ủy – Ban Giám đốc Sở Nội vụ.

- Đ/c Chiến: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều họp Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh.

- Đ/c Khởi: Sáng họp Hội đồng đánh giá cán bộ quản lý, chiều họp giao ban Đảng ủy – Ban Giám đốc Sở Nội vụ.

- Đ/c Màu: Dự Hội nghị trực tuyến tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

* Thứ Năm, ngày 03/5/2018

- Đ/c Việt: Sáng dự họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, chiều họp Chi bộ Văn phòng.

- Đ/c Chiến: Sáng họp Chi ủy, chiều họp Chi bộ.

- Đ/c Khởi: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều họp Chi bộ Văn phòng.

- Đ/c Màu: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều họp Chi bộ Văn phòng.

* Thứ Sáu, ngày 04/5/2018

- Đ/c Việt: Làm việc với UBND huyện U Minh Thượng.

- Đ/c Chiến: Sáng cho ý kiến các báo cáo phục vụ Hội nghị trực tuyến phân tích các chỉ số; chiều họp Hội đồng thẩm định cải cách hành chính năm 2017.

- Đ/c Khởi: Làm việc với Thanh tra tỉnh về tổ chức bộ máy.

- Đ/c Màu: Dự tập huấn về kiểm soát thủ tục hành chính.

* Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 05, 06/5/2018: Nghỉ.

- Đ/c Chiến: Làm việc với Phòng Cải cách hành chính chuẩn bị các tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến phân tích các chỉ số.

* Thứ Hai, ngày 07/5/2018

- Đ/c Việt: Triển khai Quyết định thanh tra công vụ huyện Kiên Hải.

- Đ/c Chiến: Chuẩn bị các báo cáo tóm tắt các chỉ số trình bày tại Hội nghị trực tuyến phân tích các chỉ số.

- Đ/c Khởi: Làm việc với Sở Tài chinh về kinh phí hỗ trợ cho Hội sinh viên.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Ba, ngày 08/5/2018

- Đ/c Việt: Dự Hội nghị trực tuyến phân tích các chỉ số PAPI..

- Đ/c Chiến: Dự Hội nghị trực tuyến phân tích các chỉ số PAPI..

- Đ/c Khởi: Làm việc với Trường Chính trị và Trường Cao đẳng Cộng đồng về thi tuyển công chức.

- Đ/c Màu: Sáng làm việc với Sở Tài nguyên Môi trường, chiều làm việc tại cơ quan.

* Thứ Tư, ngày 09/5/2018

- Đ/c Việt: Họp Ban Giám đốc Sở Nội vụ.

- Đ/c Chiến: Đi công tác Phú Quốc làm việc các Khối thi đua 15, 19 và 22 đến hết ngày 10/5/2018.

- Đ/c Khởi: Họp Ban Giám đốc Sở Nội vụ.

- Đ/c Màu: Họp Ban Giám đốc Sở Nội vụ.

* Thứ Năm, ngày 10/5/2018

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển viên chức.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Sáu, ngày 11/5/2018

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều họp Ban Thi đua Khen thưởng.

- Đ/c Khởi: Dự khai mạc thi tuyển viên chức tại Trung tâm Lưu trữ.

- Đ/c Màu: Dự khai mạc thi tuyển viên chức tại Trung tâm Lưu trữ.

* Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 12, 13/5/2018: Nghỉ.

* Thứ Hai, ngày 14/5/2018

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Tham gia đoàn kiểm tra công nghệ thông tin của UBND tỉnh.

- Đ/c Khởi: Đi kiểm tra việc ôn thi tuyển công chức.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Ba, ngày 15/5/2018

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Tham gia đoàn kiểm tra công nghệ thông tin của UBND tỉnh tại 01 Sở và huyện Giồng Riềng.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Chấm thi tuyển viên chức Trung tâm Lưu trữ./.

Cẩm Tú-VP