TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 16/4/2018 đến ngày 01/5/2018

(07:02 | 19/04/2018)

* Thứ Hai, ngày 16/4/2018

- Đ/c Việt: Làm việc với Sở nông nghiệp và PTNT.

- Đ/c Chiến: Họp Ban Tổ chức lễ trao tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.

- Đ/c Khởi: Dự khai giảng lớp bồi dưỡng cấp phòng và QLNN ngạch chuyên viên chính và họp với Sở Văn hóa –thể thao về xã hội hóa Đoàn Cải Lương Kiên Giang.

- Đ/c Màu: Đi công tác Hà Nội.

* Thứ Ba, ngày 17/4/2018

- Đ/c Việt: Dự họp Hội đồng đánh giá cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý.

- Đ/c Chiến: Làm việc Sở Y tế về đề án điều tra xã hội học chỉ số hài lòng dịch vụ y tế.

- Đ/c Khởi: Dự họp tại Sở Du lịch.

- Đ/c Màu: Đi công tác Hà Nội.         

* Thứ Tư, ngày 18/4/2018

- Đ/c Việt: Sáng họp Ban Chỉ đạo giải thể Quỹ Đầu tư phát triển, chiều họp Ban Giám đốc đột xuất.

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Làm việc với Sở Y tế về công tác đào tạo.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Năm, ngày 19/4/2018

- Đ/c Việt: Sáng làm việc với Tổ xác minh giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, chiều họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo.

- Đ/c Chiến: Dự họp ký giao ước thi đua Khối thi đua thuộc tỉnh.

- Đ/c Khởi: Làm việc với Phòng Công chức, viên chức và Phòng Tổ chức biên chế về thi tuyển công chức và tổ chức bộ máy.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Sáu, ngày 20/4/2018

- Đ/c Việt: Làm việc với UBND xã Sơn Bình và UBND xã Lình Huỳnh, huyện Hòn Đất về thực hiện Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 21, 22/4/2018: Nghỉ.

* Thứ Hai, ngày 23/4/2018

- Đ/c Việt: Họp giao ban Đảng ủy – Ban Giám đốc Sở Nội vụ và lấy quy trình bổ nhiệm lại lãnh đạo Sở Nội vụ.

- Đ/c Chiến: Họp giao ban Đảng ủy – Ban Giám đốc Sở Nội vụ và lấy quy trình bổ nhiệm lại lãnh đạo Sở Nội vụ.

- Đ/c Khởi: Họp giao ban Đảng ủy – Ban Giám đốc Sở Nội vụ và lấy quy trình bổ nhiệm lại lãnh đạo Sở Nội vụ.

- Đ/c Màu: Họp giao ban Đảng ủy – Ban Giám đốc Sở Nội vụ và lấy quy trình bổ nhiệm lại lãnh đạo Sở Nội vụ.

* Thứ Ba, ngày 24/4/2018

- Đ/c Việt: Dự họp Hội đồng đánh giá cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý.

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Họp Hội đồng thi tuyển công chức.

- Đ/c Màu: Dự họp Hội đồng đánh giá cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý.

* Thứ Tư, ngày 25/4/2018 (10/3 âm lịch): Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

- Đ/c Chiến: Trực lễ.

- Đ/c Màu: Trực lễ.

* Thứ Năm, ngày 26/4/2018

- Đ/c Việt: Làm việc với UBND xã Thạnh Trị và xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp về thực hiện Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Làm việc với Trường Đại học Bộ Nội vụ và Trường Chính trị về công tác đào tạo, bồi dưỡng.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Sáu, ngày 27/4/2018

- Đ/c Việt: Dự họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4/2018.

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Dự khai giảng lớp Đại học Quản lý nhà nước.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Từ ngày 28/4/2018 đến 01/5/2018: Nghỉ lễ.

Cẩm Tú-VP