TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

THÔNG BÁO

(09:07 | 05/04/2018)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 02/4/2018 đến ngày 15/4/2018

* Thứ Hai, ngày 02/4/2018

- Đ/c Việt: Sáng dự họp Ban Chấp hành Tỉnh ủy.

- Đ/c Chiến: Giảng bài cải cách hành chính tại Giồng Riềng.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Ba, ngày 03/4/2018

- Đ/c Việt: Sáng dự tiếp thu chuyên đề về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chiều làm việc với UBND huyện An Minh.

- Đ/c Chiến: Đi dự họp tổng kết Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ.

- Đ/c Khởi: Sáng dự tiếp thu chuyên đề về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chiều họp Hội đồng thi tuyển viên chức của Sở Nội vụ.

- Đ/c Màu: Sáng dự tiếp thu chuyên đề về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chiều làm việc Sở Thông tin Truyền thông về Số hóa tài liệu lưu trữ.

* Thứ Tư, ngày 04/4/2018

- Đ/c Việt: Dự họp Hội đồng nhận xét, đánh giá CBCC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, chiều họp Chi bộ Văn phòng.

- Đ/c Chiến: Dự họp tổng kết Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ.

- Đ/c Khởi: Sáng họp Hội đồng nhận xét, đánh giá CBCC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, chiều họp Chi bộ Văn phòng.

- Đ/c Màu: Sáng họp Hội đồng nhận xét, đánh giá CBCC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, chiều họp Chi bộ Văn phòng.

* Thứ Năm, ngày 05/5/2018

- Đ/c Việt: Dự họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Làm việc với Sở Y tế về tổ chức bộ máy và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Sáu, ngày 06/4/2018

- Đ/c Việt: Dự họp lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Đo đạc và bản đồ.

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Làm việc với Sở Giao thông Vận tải về Đề án thành lập Ban Quản lý BT đường bộ.

- Đ/c Màu: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều họp Ban Đề thi tuyển viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

* Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 07, 08/4/2018: Nghỉ.

* Thứ Hai, ngày 09/4/2018

- Đ/c Việt: Làm việc với UBND thành phố Rạch Giá và các ngành để trao đổi các xử lý vụ việc của ông Huỳnh Đức Trọng.

- Đ/c Chiến: Họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức trao tặng các hình thức khen cấp Nhà nước cho cá nhân và gia đình có công với cách mạng.

- Đ/c Khởi: Họp Hội đồng thi tuyển công chức.

- Đ/c Màu: Họp Hội đồng đánh giá phân loại lãnh đạo sở, ngành.

* Thứ Ba, ngày 10/4/2018

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Họp kiện toàn Khối thi đua số 20. 

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Họp Hội đồng đánh giá phân loại lãnh đạo sở, ngành.

* Thứ Tư, ngày 11/4/2018

- Đ/c Việt: Dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 3 cấp quý I/2018.

- Đ/c Chiến: Họp giao ban tháng 4 Ban Thi đua Khen thưởng. 

- Đ/c Khởi: Làm việc với Trường Chính trị về đào tạo và thi tuyển công chức.

- Đ/c Màu: Họp Hội đồng đánh giá phân loại lãnh đạo sở, ngành.

* Thứ Năm, ngày 12/4/2018

- Đ/c Việt: Dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 3 cấp quý I/2018.

- Đ/c Chiến: Giảng bài cải cách hành chính tại huyện Vĩnh Thuận.

- Đ/c Khởi: Sáng dự khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính, chiều làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Sáu, ngày 13/4/2018

- Đ/c Việt: Dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 3 cấp quý I/2018.

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 14, 15/4/2018: Nghỉ./.

Cẩm Tú-VP