TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 01/8/2017 đến ngày 15/8/2017

(14:55 | 16/08/2017)

* Thứ Ba, ngày 01/8/2017

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Sáng làm việc Phòng Cải cách hành chính về nội dung đào tạo; chiều họp Hội đồng thẩm định cải cách hành chính.

- Đ/c Oanh: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều đi công tác Cần Thơ.

- Đ/c Màu: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều đi công tác Hà Nội.

* Thứ Tư, ngày 02/8/2017

- Đ/c Việt: Họp Hội đồng tiếp nhận không qua thi tuyển công chức.

- Đ/c Chiến: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều họp Chi ủy.

- Đ/c Oanh: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Dự tổng kết năm học 2016-2017 tại Sở Giáo dục và Đào tạo

  - Đ/c Màu: Đi công tác Hà Nội.

 

* Thứ Năm, ngày 03/8/2017

- Đ/c Việt: Sáng họp chi bộ, chiều làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Sáng họp chi bộ, chiều làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Oanh: Họp chi bộ và cơ quan.

- Đ/c Khởi: Sáng họp chi bộ, chiều làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Đi công tác Hà Nội.

* Thứ Sáu, ngày 04/8/2017

- Đ/c Việt: Sáng họp Ban Giám đốc Sở Nội vụ, chiều họp Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tại Tỉnh ủy.

- Đ/c Chiến: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều họp Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tại Tỉnh ủy.

- Đ/c Oanh: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Họp Sở Khoa học và Công nghệ; dự bế giảng lớp tập huấn Công an xã.

- Đ/c Màu: Đi công tác Hà Nội.

* Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 05, 06/8/2017: Nghỉ

* Thứ Hai, ngày 07/8/2017

- Đ/c Việt: Tiếp xúc cử tri.

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Oanh: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Sáng dự bế giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị, chiều làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Họp Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân tại UBND tỉnh.

* Thứ Ba, ngày 08/8/2017

- Đ/c Việt: Tiếp xúc cử tri.

- Đ/c Chiến: Mở lớp tập huấn nghiệp vụ thi đua khen thưởng. 

- Đ/c Oanh: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Báo cáo Thường trực UBND tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội của Hội Luật gia và Hội Cựu thanh niên xung phong.

- Đ/c Màu: Đi công tác tại tỉnh Quảng Ninh.

* Thứ Tư, ngày 09/8/2017

- Đ/c Việt: Tiếp xúc cử tri.

- Đ/c Chiến: Mở lớp tập huấn nghiệp vụ thi đua khen thưởng. 

- Đ/c Oanh: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Làm việc với các sở, ngành về lớp Đại học Công tác xã hội,

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Năm, ngày 10/8/2017

- Đ/c Việt: Tiếp xúc cử tri.

- Đ/c Chiến: Mở lớp tập huấn về thi đua khen thưởng. 

- Đ/c Oanh: Triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho Công giáo tại Tân Hiệp

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc với Đoàn kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính.

* Thứ Sáu, ngày 11/8/2017

- Đ/c Việt: Tiếp xúc cử tri.

- Đ/c Chiến: Họp cơ quan.

- Đ/c Oanh: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Đi kiểm tra đột xuất.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 12, 13/8/2017: Nghỉ.

* Thứ Hai, ngày 14/8/2017

- Đ/c Việt: Tiếp xúc cử tri.

- Đ/c Chiến: Mở lớp tập huấn nghiệp vụ thi đua khen thưởng cho cấp xã. 

- Đ/c Oanh: Tập huấn công tác tôn giáo tại Trường Chính trị tỉnh. 

- Đ/c Khởi: Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và xã hội.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Ba, ngày 15/8/2017

- Đ/c Việt: Tiếp xúc cử tri.

- Đ/c Chiến: Mở lớp tập huấn về thi đua khen thưởng cấp xã. 

- Đ/c Oanh: Tập huấn công tác tôn giáo tại Trường Chính trị tỉnh. 

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan./.

Cẩm Tú