TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 17/7/2017 đến ngày 31/7/2017

(14:54 | 16/08/2017)

* Thứ Hai, ngày 17/7/2017

- Đ/c Việt: Dự họp HĐND tỉnh từ ngày 17-19/7/2017

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Oanh: Tập huấn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ở huyện Tân Hiệp.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Ba, ngày 18/7/2017

- Đ/c Chiến: Tiếp và làm việc Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Trung ương kiểm tra tỉnh Kiên Giang.

- Đ/c Oanh: Tập huấn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ở huyện Tân Hiệp.

- Đ/c Khởi: Dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ ở huyện Hòn Đất.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Tư, ngày 19/7/2017

- Đ/c Chiến: Tiếp và làm việc Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Trung ương kiểm tra tỉnh Kiên Giang.

- Đ/c Oanh: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Làm việc với Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ về Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị.

  - Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

 

* Thứ Năm, ngày 20/7/2017

- Đ/c Việt: Tiếp và làm việc Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Trung ương kiểm tra tỉnh Kiên Giang.

- Đ/c Chiến: Tiếp và làm việc Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Trung ương kiểm tra tỉnh Kiên Giang.

- Đ/c Oanh: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Sáng làm việc tại cơ quan; chiều dự họp tại Hội Người cao tuổi.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Sáu, ngày 21/7/2017

- Đ/c Việt: Họp Hội đồng nâng lương và họp khối thi đua của Sở Nội vụ.

- Đ/c Chiến: Họp Hội đồng nâng lương và họp khối thi đua của Sở Nội vụ.

- Đ/c Oanh: Họp Hội đồng nâng lương và họp khối thi đua của Sở Nội vụ.

- Đ/c Khởi: Họp Hội đồng nâng lương và họp khối thi đua của Sở Nội vụ.

- Đ/c Màu: Họp Hội đồng nâng lương và họp khối thi đua của Sở Nội vụ.

*Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 22, 23/7/2017: Nghỉ

* Thứ Hai, ngày 24/7/2017

- Đ/c Việt: Đi bảo vệ luận văn tốt nghiệp từ ngày 24-27/7/2017

- Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Oanh: Triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc Đạo Cao Đài.

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Ba, ngày 25/7/2017

- Đ/c Chiến: Đi dự Hội nghị sơ kết Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ tại Cà Mau.

- Đ/c Oanh: Triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc Đạo Hòa Hảo.

- Đ/c Khởi: Làm việc với Hội Luật gia về công tác chuẩn Đại hội.

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Tư, ngày 26/7/2017

- Đ/c Chiến: Đi dự Hội nghị sơ kết Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ tại Cà Mau.

- Đ/c Oanh: Làm việc tại cơ quan. 

- Đ/c Khởi: Làm việc tại cơ quan. 

- Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Năm, ngày 27/7/2017

- Đ/c Chiến: Triển khai các luật mới ban hành năm 2016-2017

- Đ/c Oanh: Triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc Đạo Tin Lành.

- Đ/c Khởi: Báo cáo Thường trực UBND tỉnh về chương trình và công tác chuẩn Đại hội của Hội Luật gia.

- Đ/c Màu: Triển khai các luật mới ban hành năm 2016-2017

* Thứ Sáu, ngày 28/7/2017

- Đ/c Việt: Họp Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở Nội vụ.

- Đ/c Chiến: Họp Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở Nội vụ.

- Đ/c Oanh: Họp Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở Nội vụ.

- Đ/c Khởi: Họp Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở Nội vụ.

- Đ/c Màu: Họp Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở Nội vụ.

* Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 29, 30/7/2017: Nghỉ.

* Thứ Hai, ngày 31/7/2017

- Đ/c Việt: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Chiến: Đi công bố quyết định phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” tại huyện.

- Đ/c Oanh: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Khởi: Làm việc với Hội Cựu thanh niên xung phong về công tác chuẩn Đại hội.

   - Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan./.

Cẩm Tú