Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Thông báo lịch làm việc của Ban Thường vụ, lãnh đạo Sở Nội vụ từ ngày 04 đến 17.5.2020

(10:28 | 12/05/2020)

Tin: Minh Trí - Văn phòng

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Thông báo lịch làm việc của Ban Thường vụ, lãnh đạo Sở Nội vụ từ ngày 04 đến 17.5.2020.pdf