Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Thông báo lịch làm việc của Ban Thường vụ, lãnh đạo Sở Nội vụ từ ngày 16/4 đến 03/5/2020

(09:00 | 22/04/2020)

Tin: Minh Trí - Văn phòng

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 4. Thông báo lịch làm việc của Ban Giám đốc từ ngày 16.4 đến 03.5.2020.pdf