Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Thông báo lịch làm việc của Ban Thường vụ, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 02/3/2020 đến ngày 15/3/2020

(14:33 | 06/03/2020)

* Thứ hai, ngày 02/3/2020

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Họp thường kỳ thành viên UBND tỉnh.

- Ông Đinh Xuân Phương: Xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ ba, ngày 03/3/2020

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, chiều làm việc với UBND huyện An Biên.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng hợp chi ủy, chiều họp lấy ý kiến bổ nhiệm lại công chức.

* Thứ tư, ngày 04/3/2020

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Xử lý công việc, chiều dự sơ kết Chỉ thị 05 tại Thành ủy Rạch Giá.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng họp cùng với Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Hòn Đất, chiều dự sơ kết Chỉ thị 05 tại Thành ủy Rạch Giá.

* Thứ năm, ngày 05/3/2020

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng họp tại Tỉnh ủy, chiều họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng chủ trì Hội nghị tiếp thu Chuyên đề năm 2020 tại Sở, chiều cùng với Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông.

* Thứ sáu, ngày 06/3/2020

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng họp về chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành Công ty cổ phần, chiều dự hợp tổng kết công tác phòng, chống TNXH.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng cùng với Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện An Minh, chiều dự họp mặt 8/3 tại cơ quan.

* Thứ bảy, chủ nhật ngày 07/3 và 08/3/2020: Nghỉ

* Thứ hai, ngày 09/3/2020

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc với huyện Giang Thành về sắp xếp trường, lớp; chiều đi công tác Phú Quốc.

- Ông Đinh Xuân Phương: Dự hội nghị góp ý Luật Thanh niên (sửa đổi) do Bộ Nội vụ tại chức tại Phú Quốc

* Thứ ba, ngày 10/3/2020

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Đi công tác Phú Quốc.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng cùng với Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, chiều xử lý công việc.

* Thứ tư, ngày 11/3/2020

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Đi công tác Phú Quốc.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng họp UBND tỉnh, chiều họp Hội đồng chấm điểm CCHC của Sở.

* Thứ năm, ngày 12/3/2020

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng xử lý công việc tại cơ quan, chiều dự hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng làm việc với Sở KH&ĐT và Trung tâm Xúc tiến TMDL, chiều Dự họp đối thoại công dân với Chủ tịch UBND tỉnh.

* Thứ sáu, ngày 13/3/2020

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng họp Hội đồng thẩm định đánh giá công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh, chiều họp tổng kết tự phê bình.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng họp bàn giao hệ thống giám sát Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các huyện, thành phố, chiều xử lý công việc cơ quan.

* Thứ bảy, chủ nhật ngày 14/3 và 15/3/2020: Nghỉ

Trí-VP