Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Thông báo lịch làm việc của Ban Thường vụ, Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 17/02/2020 đến ngày 01/03/2020

(16:40 | 20/02/2020)

* Thứ hai, ngày 17/02/2020

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Dự họp Tỉnh ủy.

- Ông Đinh Xuân Phương: Xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ ba, ngày 18/02/2020

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng họp Tỉnh ủy, chiều cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc với huyện Châu Thành về sắp xếp trường, lớp.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đầu tư công năm 2019, chiều cùng với Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công.

* Thứ tư, ngày 19/02/2020

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Xử lý công việc tại cơ quan.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng dự tập huấn thanh toán trực tuyến Kho Bạc Nhà nước, chiều họp các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan rà soát kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2019.

* Thứ năm, ngày 20/02/2020

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Dự Đại hội Đảng bộ xã Bình An, huyện Châu Thành.

- Ông Đinh Xuân Phương: Xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ sáu, ngày 21/02/2020

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Dự Đại hội Đảng bộ xã Bình An, huyện Châu Thành.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 02/2020, chiều xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ bảy, chủ nhật ngày 22/02 và 23/02/2020: Nghỉ

* Thứ hai, ngày 24/02/2020

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận không qua thi tuyển công chức.

- Ông Đinh Xuân Phương: Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận không qua thi tuyển công chức.

* Thứ ba, ngày 25/02/2020

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Họp lãnh đạo Sở, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ.

- Ông Đinh Xuân Phương: Họp lãnh đạo Sở, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ.

* Thứ tư, ngày 26/02/2020

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc với huyện Kiên Hải về sắp xếp trường, lớp, chiều dự kiến làm việc với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (mời Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tổ chức công chức, viên chức tham dự).

- Ông Đinh Xuân Phương: Xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ năm, ngày 27/02/2020

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Tiếp Công dân theo quy định.

- Ông Đinh Xuân Phương: Xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ sáu, ngày 28/02/2020

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Dự Đại hội Đảng Thanh tra tỉnh (Đại hội điểm).

- Ông Đinh Xuân Phương: Xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ bảy, chủ nhật ngày 29/02 và 01/03/2020: Nghỉ./.

Trí-VP