TIN NỔI BẬT:
Sở Nội vụ tham gia Hội nghị thẩm tra mức độ đạt tiêu chí huyện nông thôn mới trong Tiêu chí 18 và đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn huyện Gò Quao  *  Cài đặt ứng dụng Bluezone - Bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng chống Covid-19  *  Sáng ngày 10/8/2020, Sở Nội vụ phối hợp Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K63 năm 2020  *  Sáng ngày 10/8/2020, Sở Nội vụ phối hợp Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K63 năm 2020  *  Sở Nội vụ tham gia Hội nghị thẩm tra mức độ đạt tiêu chí huyện nông thôn mới, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn huyện Giồng Riềng  *  Họp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành quản lý nhà nước về Tín ngưỡng, tôn giáo (02/8/1955 - 02/8/2020)  *  Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021  *  Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị thẩm định hồ sơ khoa học đề nghị công nhận xã An toàn khu thuộc huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang  *  Tập huấn công tác văn thư - lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2020 tại Sở Y tế  * 

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Thông báo lịch làm việc của Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 16/11/2019 đến ngày 30/11/2019

(15:39 | 23/11/2019)

* Thứ bảy, chủ nhật ngày 16/11/2019: Nghỉ.

* Chủ nhật 17/11/2019

- Ông Lê Minh Khởi: Đi công tác tại Côn Đảo đến ngày 20/11/2019.

* Thứ hai, ngày 18/11/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Dự chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Trưởng Đại học ở thành phố Cần Thơ.

- Ông Hà Văn Chiến: Hỗ trợ huyện tập huấn công tác Thi đua khen thưởng huyện U Minh Thượng.

- Ông Đinh Xuân Phương: Dự Hội nghị sơ kết các chuyên đề về Quốc phòng an ninh.

* Thứ ba, ngày 19/11/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Dự khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở tại trường Chính trị tỉnh.

- Ông Hà Văn Chiến: Sáng xử lý công việc tại cơ quan, chiều họp Lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng.

- Ông Đinh Xuân Phương: Tham gia Đoản Tỉnh ủy đi chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam ngày 20/11.

* Thứ tư, ngày 20/11/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Xử lý công việc tại cơ quan.

- Ông Hà Văn Chiến:  Sáng họp Hội đồng xét sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại Văn phòng UBND tỉnh, chiều xử lý công việc tại cơ quan.

- Ông Đinh Xuân Phương: Đi học lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở tại trường Chính trị tỉnh đến hết ngày 30/11/2019.

* Thứ năm, ngày 21/11/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng dự tiếp thu Kế hoạch tự phê bình đảng viên 2019 tại Văn phòng Tỉnh ủy, chiều họp Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Ông Hà Văn Chiến: Hỗ trợ huyện tập huấn công tác Thi đua khen thưởng huyện Kiên Hải.

- Ông Lê Minh Khởi: Xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ sáu, ngày 22/11/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng xử lý công việc tại cơ quan, chiều dự Đại hội chi bộ Văn phòng.

- Ông Hà Văn Chiến: Xử lý công việc tại cơ quan.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng , xử lý công việc tại cơ quan, chiều dự Đại hội chi bộ Văn phòng.

* Thứ bảy, chủ nhật ngày 23/11 và 24/11/2019: Nghỉ

* Thứ hai, ngày 25/11/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra chuyên đề về Quản lý nhà nước về giáo dục (phòng TCCCVC chuẩn bị nội dung).

- Ông Hà Văn Chiến: Xử lý công việc tại cơ quan.

- Ông Lê Minh Khởi: Đi dự Hội nghị tại tỉnh Bình Thuận về một số nội dung Quản lý nhà nước về công tác thanh niên do Bộ Nội vụ tổ chức đến ngày 27/11/2019.

* Thứ ba, ngày 26/11/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch:  Làm việc với một số sở ngành về công tác có liên quan đến Sở Nội vụ.

- Ông Hà Văn Chiến: Hỗ trợ huyện tập huấn công tác Thi đua khen thưởng huyện An Minh.

* Thứ tư, ngày 27/11/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Họp Thành viên UBND tỉnh.

- Ông Hà Văn Chiến: Xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ năm, ngày 28/11/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Tiếp công dân.

- Ông Hà Văn Chiến: Xử lý công việc tại cơ quan.

- Ông Lê Minh Khởi: Xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ sáu, ngày 29/11/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng dự kiến họp BCH Đảng ủy mở rộng, chiều triển khai quyết định nghỉ hưu cho ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

- Ông Hà Văn Chiến: Sáng dự kiến họp BCH Đảng ủy mở rộng, chiều xử lý công việc tại cơ quan.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng dự kiến họp BCH Đảng ủy mở rộng, chiều xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ bảy, ngày 30/11/2019: nghỉ./.

Trí-VP