TIN NỔI BẬT:
Sở Nội vụ tham gia Hội nghị thẩm tra mức độ đạt tiêu chí huyện nông thôn mới trong Tiêu chí 18 và đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn huyện Gò Quao  *  Cài đặt ứng dụng Bluezone - Bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng chống Covid-19  *  Sáng ngày 10/8/2020, Sở Nội vụ phối hợp Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K63 năm 2020  *  Sáng ngày 10/8/2020, Sở Nội vụ phối hợp Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K63 năm 2020  *  Sở Nội vụ tham gia Hội nghị thẩm tra mức độ đạt tiêu chí huyện nông thôn mới, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn huyện Giồng Riềng  *  Họp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành quản lý nhà nước về Tín ngưỡng, tôn giáo (02/8/1955 - 02/8/2020)  *  Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021  *  Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị thẩm định hồ sơ khoa học đề nghị công nhận xã An toàn khu thuộc huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang  *  Tập huấn công tác văn thư - lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2020 tại Sở Y tế  * 

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Thông báo lịch làm việc của Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 01/11/2019 đến ngày 15/11/2019

(16:43 | 07/11/2019)

* Thứ sáu, ngày 01/11/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Làm việc với Tổ khảo sát trường lớp và giáo viên.

- Ông Hà Văn Chiến: Xử lý công việc tại cơ quan.

- Ông Lê Minh Khởi: Xử lý công việc tại cơ quan.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng dự họp trực tuyến triển khai cổng dịch vụ công quốc gia, chiều dự Đại hội Chi bộ Chi cục Văn thư lưu trữ.

 * Thứ bảy, ngày 02/11/2019: Nghỉ.

 * Chủ nhật ngày 03/11/2019: Họp Ban Thường vụ, Ban Giám đốc.

* Thứ hai, ngày 04/11/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, chiều hôp chi bộ Văn phòng.

- Ông Hà Văn Chiến: Sáng họp Chi ủy, chiều họp giao ban Ban TĐKT, họp Chi bộ.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng họp Chi ủy Chi bộ với lãnh đạo phòng  chuyên môn, chiều họp chi bộ Văn phòng.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng dự hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Kiên Giang năm 2020, chiều hôp chi bộ Văn phòng.

* Thứ ba, ngày 05/11/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng, chiều xử lý công việc tại cơ quan.

- Ông Hà Văn Chiến: Xử lý công việc tại cơ quan.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng, chiều xử lý công việc tại cơ quan.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng, chiều xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ tư, ngày 06/11/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng xử lý công việc tại cơ quan, chiều làm việc với Tổ khảo sát trường lớp và giáo viên.

- Ông Hà Văn Chiến: Hỗ trợ huyện tập huấn công tác Thi đua khen thưởng huyện Giang Thành.

- Ông Lê Minh Khởi: Xử lý công việc tại cơ quan.

- Ông Đinh Xuân Phương: Xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ năm, ngày 07/11/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Họp tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Ông Hà Văn Chiến: Xử lý công việc tại cơ quan.

- Ông Lê Minh Khởi: Đi công tác với Đoàn UBND tỉnh dự Hội nghị tại Campuchia đến ngày 10/11/2019.

- Ông Đinh Xuân Phương: Xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ sáu, ngày 08/11/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng xử lý công việc tại cơ quan, chiều dự Đại hội Chi bộ Thi đua khen thưởng.

- Ông Hà Văn Chiến: Sáng xử lý công việc tại cơ quan, chiều Đại hội Chi bộ Thi đua khen thưởng.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng xử lý công việc tại cơ quan, chiều dự Đại hội Chi bộ Ban thi đua khen thưởng

* Thứ bảy, chủ nhật ngày 09/11 và 10/11/2019: Nghỉ

* Thứ hai, ngày 11/11/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Nghe Thanh tra Sở báo cáo kết quả thực hiện một số cuộc thanh tra.

- Ông Hà Văn Chiến: Dự Khai mạc Lễ hội Văn hóa thể thao, du lịch đồng bào Khmer tại huyện Gò Quao.

- Ông Lê Minh Khởi: Xử lý công việc tại cơ quan.

- Ông Đinh Xuân Phương: Xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ ba, ngày 12/11/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Họp thành viên UBND tỉnh;

- Ông Hà Văn Chiến: Hỗ trợ huyện tập huấn công tác Thi đua khen thưởng huyện Kiên Lương.

- Ông Lê Minh Khởi: Làm việc với Sở Y tế, Bảo hiểm XH về xếp hạng cho 15 Trung tâm Y tế cấp huyện.

- Ông Đinh Xuân Phương: Xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ tư, ngày 13/11/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Làm việc với một số sở ngành về công tác có liên quan đến Sở Nội vụ.

- Ông Hà Văn Chiến: Hỗ trợ huyện tập huấn công tác Thi đua khen thưởng huyện An Minh.

- Ông Lê Minh Khởi: Làm việc với các sở:  Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Tư pháp, Bảo hiểm Xã hội, Kho Bạc Nhà nước tỉnh về hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.

- Ông Đinh Xuân Phương: Xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ năm, ngày 14/11/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Làm việc với một số sở ngành về công tác có liên quan đến Sở Nội vụ.

- Ông Hà Văn Chiến: Hỗ trợ huyện tập huấn công tác Thi đua khen thưởng thành phố Rạch Giá.

- Ông Lê Minh Khởi: Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về thành lập Trung tâm hổ trợ doanh nghiệp.

- Ông Đinh Xuân Phương: Xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ sáu, ngày 15/11/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Làm việc với một số sở ngành về công tác có liên quan đến Sở Nội vụ.

- Ông Hà Văn Chiến: Hỗ trợ huyện tập huấn công tác Thi đua khen thưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Ông Lê Minh Khởi: Xử lý công việc tại cơ quan;

- Ông Đinh Xuân Phương: Xử lý công việc tại cơ quan./.

Trí-VP