Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Thông báo lịch làm việc của Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 16/10/2019 đến ngày 31/10/2019

(15:39 | 23/10/2019)

* Thứ tư, ngày 16/10/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng dự họp tại Tỉnh ủy, chiều làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông; công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

- Ông Hà Văn Chiến: Sáng xử lý công việc cơ quan, chiều làm việc Đoàn kiểm tra của Hội nạn nhân chất độc da cam tại UBND tỉnh.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng dự Hội nghị tại Tỉnh ủy, chiều họp ở Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Ông Đinh Xuân Phương: Dự hợp trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý III/2019.

* Thứ năm, ngày 17/10/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Xử lý công việc tại cơ quan.

- Ông Hà Văn Chiến: Sáng xử lý công việc cơ quan, chiều họp Ban Tổ chức ngày hội VHTT dân tộc Khmer tại Sở Văn hóa và Thể thao.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng họp tại Sở Giáo dục và Đào tạo, chiều xử lý công việc cơ quan.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng àm việc với công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Phát triển công nghệ FSI về gói thầu số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Kiên Giang, chiều dự họp mặt nữ  công nhân viên chức Sở Nội vụ nhân kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20-10.

* Thứ thứ sáu, ngày 18/10/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy nghe các chi bộ trực thuộc thông qua văn kiện và nhân sự chuẩn bị Đại hội chi bộ.

- Ông Hà Văn Chiến: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy nghe các chi bộ trực thuộc thông qua văn kiện và nhân sự chuẩn bị Đại hội chi bộ.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng họp Ban Thường vụ Đảng ủy nghe các chi bộ trực thuộc thông qua văn kiện và nhân sự chuẩn bị Đại hội chi bộ, chiều họp ở Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Ông Đinh Xuân Phương: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy nghe các chi bộ trực thuộc thông qua văn kiện và nhân sự chuẩn bị Đại hội chi bộ.

* Thứ bảy, ngày 19/10/219: Nghỉ.

* Chủ nhật, ngày 20/10/2019.

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Họp Ban Giám đốc đột xuất.

- Ông Hà Văn Chiến: Họp Ban Giám đốc đột xuất.

 Ông Lê Minh Khởi: Họp Ban Giám đốc đột xuất.

- Ông Đinh Xuân Phương: Họp Ban Giám đốc đột xuất.

* Thứ hai, ngày 21/10/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Ông Hà Văn Chiến: Xử lý công việc tại cơ quan.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng xử lý công việc tại cơ quan, chiều dự bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên khóa 58.

- Ông Đinh Xuân Phương: Xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ ba, ngày 22/10/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Làm việc với một số sở ngành về công tác có liên quan đến Sở Nội vụ.

- Ông Hà Văn Chiến: Sáng Kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại  Thanh tra tỉnh, chiều Kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

- Ông Lê Minh Khởi: Làm việc với Đoàn giám sát của Tỉnh đoàn và các cơ quan có liên quan.

- Ông Đinh Xuân Phương: Xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ tư, ngày 23/10/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Làm việc với một số sở ngành về công tác có liên quan đến Sở Nội vụ.

- Ông Hà Văn Chiến: Đi trình khen cao tại TP Hồ Chí Minh (đến ngày 24/10/2019).

- Ông Lê Minh Khởi: Xử lý công việc tại cơ quan.

- Ông Đinh Xuân Phương: Làm việc với công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Phát triển công nghệ FSI về gói thầu số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Kiên Giang.

* Thứ năm, ngày 24/10/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Làm việc với một số sở ngành về công tác có liên quan đến Sở Nội vụ.

- Ông Lê Minh Khởi: Triển khai các Luật mới cho công chức, viên chức sở Nội vụ.

- Ông Đinh Xuân Phương: Dự tiếp thu các Luật mới ban hành.

* Thứ sáu, ngày 25/10/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Dự Đại hội chi bộ Ban Tôn giáo.

- Ông Hà Văn Chiến: Triển khai các Luật mới cho công chức, viên chức sở Nội vụ.

- Ông Lê Minh Khởi: Đi khảo sát với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp theo Kế hoạch số 105/KH-UBND của UBND tỉnh.

- Ông Đinh Xuân Phương: Dự Đại hội Chi bộ Ban tôn giáo.

* Thứ bảy, chủ nhật ngày 26/10 và 27/10/2019: Nghỉ

* Thứ hai, ngày 28/10/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Tiếp công dân.

- Ông Hà Văn Chiến: Triển khai các Luật mới cho công chức, viên chức sở Nội vụ.

- Ông Lê Minh Khởi: Làm việc với sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài Chính, sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và UBND 3 huyện về sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp vào Trường Trung cấp nghề.

- Ông Đinh Xuân Phương: Dự tiếp thu các Luật mới ban hành.

* Thứ ba, ngày 29/10/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Họp ban Thường vụ, Ban Giám đốc giải quyết công việc theo thẩm quyền và chuẩn bị nội dung họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- Ông Hà Văn Chiến: Hỗ trợ huyện tập huấn công tác Thi đua khen thưởng.

- Ông Lê Minh Khởi: Họp Ban Thường vụ, Ban Giám đốc giải quyết công việc theo thẩm quyền và chuẩn bị nội dung họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- Ông Đinh Xuân Phương: Họp Ban Thường vụ, Ban Giám đốc giải quyết công việc theo thẩm quyền và chuẩn bị nội dung họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

* Thứ tư, ngày 30/10/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ.

- Ông Hà Văn Chiến: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ và họp Chi bộ lấy ý kiến đóng góp văn kiện, nhân sự Đại hội chi bộ.

- Ông Lê Minh Khởi: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ

- Ông Đinh Xuân Phương: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ.

* Thứ năm, ngày 31/10/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Xử lý công việc tại cơ quan.

- Ông Hà Văn Chiến: Hỗ trợ huyện tập huấn công tác Thi đua khen thưởng.

- Ông Lê Minh Khởi: : Làm việc với Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài Chính, sở Tư Pháp, Văn phòng UBND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh về hợp nhấtTrung tâm văn hóa, Trung tâm học tập cộng đồng cấp xã.

- Ông Đinh Xuân Phương: Xử lý công việc tại cơ quan./.

Minh Trí-VP