Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Thông báo lịch làm việc của Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 03/9/2019 đến ngày 15/9/2019

(14:06 | 06/09/2019)

 

   

 

* Thứ ba, ngày 03/9/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Họp các đơn vị trực thuộc chuẩn bị nội dung báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- Ông Hà Văn Chiến: Sáng họp Chi ủy, chiều họp chi bộ.

- Ông Lê Minh Khởi: Xử lý công việc cơ quan.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng xử lý công việc cơ quan, chiều dự Hội nghị giao ban trực tuyến Ban Tổ chức Trung ương.

* Thứ tư, ngày 04/9/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- Ông Hà Văn Chiến: Xử lý công việc cơ quan.

- Ông Lê Minh Khởi: Xử lý công việc cơ quan.

- Ông Đinh Xuân Phương: Xử lý công việc cơ quan.

* Thứ năm, ngày 05/9/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng xử lý công việc cơ quan, chiều họp chi bộ.

- Ông Hà Văn Chiến: Xử lý công việc cơ quan.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng xử lý công việc cơ quan, chiều họp chi bộ.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng xử lý công việc cơ quan, chiều họp chi bộ.

* Thứ sáu, ngày 06/9/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng xử lý công việc cơ quan, chiều Họp mặt 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tỉnh ủy.

- Ông Hà Văn Chiến: Xử lý công việc cơ quan.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng dự Hội thảo tại Trường Chính trị tỉnh, chiều xử lý công việc cơ quan.

- Ông Đinh Xuân Phương: Xử lý công việc cơ quan.

* Thứ bảy, chủ nhật ngày 07-08/9/2019: Nghỉ.

* Thứ hai, ngày 09/9/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Dự kiến đi công tác tại Hà Nội.

- Ông Hà Văn Chiến: Tập huấn công tác TĐKT và hỗ trợ thẩm định hồ sơ thành tích kháng chiến huyện Gò Quao.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng dự khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, chiều Xử lý công việc cơ quan.

- Ông Đinh Xuân Phương: Xử lý công việc cơ quan.

* Thứ ba, ngày 10/9/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Dự kiến đi công tác tại Hà Nội.

- Ông Hà Văn Chiến: Xử lý công việc cơ quan.

- Ông Lê Minh Khởi: Làm việc với Sở Du lịch và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.

- Ông Đinh Xuân Phương: Xử lý công việc cơ quan

* Thứ tư, ngày 11/9/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Họp UBND tỉnh về di dời sắp sếp tổ chức bộ máy bệnh viện.

- Ông Hà Văn Chiến: Tập huấn công tác TĐKT và hỗ trợ thẩm định hồ sơ thành tích kháng chiến huyện An Minh.

- Ông Lê Minh Khởi: Xử lý công việc cơ quan.

- Ông Đinh Xuân Phương: Xử lý công việc cơ quan.

* Thứ năm, ngày 12/9/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng họp Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc, chiều họp Hội đồng kiểm tra sát hạch.

- Ông Hà Văn Chiến: Sáng họp Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc, chiều họp Hội đồng kiểm tra sát hạch.

- Ông Lê Minh Khởi: Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ và TT 03/2019/TT- BNV của Bộ Nội vụ.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng họp Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc, chiều họp Hội đồng kiểm tra sát hạch.

* Thứ sáu, ngày 13/9/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Dự họp Tỉnh ủy làm việc với huyện Vĩnh Thuận.

- Ông Hà Văn Chiến: Xử lý công việc cơ quan.

- Ông Lê Minh Khởi: Đi khảo sát với Sở Nông nghiệp và PTNT về thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND  của UBND tỉnh đối với các đơn vị sự nghiệp  trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

- Ông Đinh Xuân Phương: Xử lý công việc cơ quan.

* Thứ bảy, chủ nhật ngày 14/9 và 15/9/2019: Nghỉ./.

Minh Trí-VP