Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Thông báo lịch làm việc của Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 01/8/2019 đến ngày 15/8/2019

(20:22 | 07/08/2019)

* Thứ năm, ngày 01/8/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng Dự lễ Trung tâm phục vụ Hành chính công; chiều họp Ban tổ chức Tỉnh ủy.

- Ông Hà Văn Chiến: Sáng họp BTC Hội nghị sơ kết Cụm thi đua Tây Nam bộ tại Văn phòng UBND tỉnh (ban TĐKT chuẩn bị báo cáo); chiều họp Chi bộ.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng dự khai giảng lớp bồi dưỡng chức danh Lãnh đạo cấp phòng, chiều họp ở UBND tỉnh.

- Ông Đinh Xuân Phương: Dự Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua cụm ngành Nội vụ các tỉnh, thành miền tây nam bộ tại tỉnh Tiền Giang.

* Thứ sáu, ngày 02/8/2019:

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng họp Tổ khảo sát trường lớp học và biên chế giáo viên; chiều họp Ban thường vụ, Ban Giám đốc Sở.

- Ông Hà Văn Chiến: Sáng dự Hội nghị báo cáo viên tại Văn phòng Tỉnh ủy; chiều họp Ban Giám đốc.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng dự Bế giảng lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho viên chức ngành Giáo dục-ĐT, chiều làm việc với các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư về thu hút Bác sĩ.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng xử lý công việc cơ quan; chiều họp Ban Giám đốc Sở.

* Thứ bảy, chủ nhật ngày 03-04/8/2019: Nghỉ.

* Thứ hai, ngày 05/8/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng họp Ban cán Sự Đảng; chiều họp Thường trực Cụm thi đua Tây Nam Bộ và tham gia tiệc chiêu đãi các đoàn dự Hội nghị.

- Ông Hà Văn Chiến: Tiếp đón đại biểu các tỉnh về dự Hội nghị sơ kết Cụm thi đua Tây Nam Bộ; chiều họp Thường trực Cụm thi đua Tây Nam Bộ và tham gia tiệc chiêu đãi các đoàn dự Hội nghị

- Ông Lê Minh Khởi: Đi công tác Hà Nội về DA 513 của tỉnh đến ngày 07/8/2019.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng xử lý công việc cơ quan; chiều dự Hội nghị triển khai Kế hoạch chỉ đạo Đại hội chi, Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Thứ ba, ngày 06/8/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Dự Hội nghị sơ kết Cụm thi đua Tây Nam Bộ tại UBND tỉnh.

- Ông Hà Văn Chiến: Dự Hội nghị sơ kết Cụm thi đua Tây Nam Bộ tại UBND tỉnh.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng dự Hội nghị trực tuyến với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020; chiều xử lý công việc cơ quan.

* Thứ tư, ngày 07/8/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Ông Hà Văn Chiến: Xử lý công việc cơ quan.

- Ông Đinh Xuân Phương: Xử lý công việc cơ quan.

* Thứ năm, ngày 08/8/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng làm việc với Chi cục Văn thư-Lưu trữ, chiều họp Chi bộ.

- Ông Hà Văn Chiến: Hỗ trợ địa phương tập huấn công tác Thi đua-Khen thưởng.

- Ông Lê Minh Khởi:Sáng xử lý công việc cơ quan, chiều họp Chi bộ.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng làm việc với Chi cục Văn thư-Lưu trữ; chiều họp Chi bộ.

* Thứ sáu, ngày 09/8/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng dự Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cấp Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; chiều xử lý công việc cơ quan.

- Ông Hà Văn Chiến: Dự họp tổng kết Khối thi đua Đại học, Cao đẳng.

- Ông Lê Minh Khởi: Dự Hội nghị tại Trường Đại học Y- Dược thành phố Cần Thơ về đào tạo nhân lực Y tế.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng dự Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cấp Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, chiều xử lý công việc cơ quan.

* Thứ bảy, Chủ nhật ngày 10-11/8/2019: Nghỉ.

* Thứ hai, ngày 12/8/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng họp UBND, chiều họp Ban chấp hành Đảng ủy Sở.

- Ông Hà Văn Chiến: Sáng họp cơ quan Ban Thi đua-Khen thưởng, chiều họp Ban chấp hành Đảng ủy Sở.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng dự khai giảng 2 lớp bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên và bồi dưỡng kế toán viên, chiều họp Đoàn khảo sát Cà Mau và Giang An về đơn vị sự nghiệp tự chủ về kinh phí. 

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng xử lý công việc cơ quan, chiều họp Ban chấp hành Đảng ủy Sở.

* Thứ ba, ngày 13/8/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng tham khảo sát xây dựng văn kiện của Tỉnh ủy làm việc với Sở Công Thương, chiều làm việc với Sở Giao thông vận tải.

- Ông Hà Văn Chiến: Mở hội nghị tập huấn công tác Thi đua-Khen thưởng các sở, ngành tỉnh (từ ngày 13/8-14/8/2019).

- Ông Lê Minh Khởi: Xử lý công việc tại cơ quan.

- Ông Đinh Xuân Phương: Xử lý công việc cơ quan

* Thứ tư, ngày 14/8/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng làm việc với Sở Kế hoạch Đầu tư; chiều xử lý công việc cơ quan.

- Ông Lê Minh Khởi: Báo cáo UBND về kết quả khảo sát khảo sát mô hình và học tp kinh nghiệm về đơn vị sự nghiệp tự chủ trực thuộc Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cà Mau và An Giang.

- Ông Đinh Xuân Phương: Xử lý công việc cơ quan

* Thứ năm, ngày 15/8/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch:Sáng làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT, chiều làm việc với thành phố Rạch Giá.

- Ông Hà Văn Chiến: Hỗ trợ địa phương tập huấn công tác Thi đua-Khen thưởng.

- Ông Lê Minh Khởi: Đi khảo sát với Sở Nông nghiệp - PTNT về Kiểm lâm và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở nông nghiệp để sắp xếp theo Kế hoạch số 105/KH-UBND của UBND tỉnh đến ngày 16/8/2019

- Ông Đinh Xuân Phương: Xử lý công việc cơ quan.

* Thứ sáu, ngày 16/8/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng tiếp Đoàn làm việc Phó Bí thư Tỉnh ủy (dự kiến) làm việc với Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, chiều họp Hội đồng sát hạch tuyển dụng công chức.

- Ông Hà Văn Chiến: Sáng tiếp Đoàn làm việc Phó Bí thư Tỉnh ủy (dự kiến) làm việc với Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, chiều họp Hội đồng giải thưởng chất lượng quốc gia tại Sở Khoa học và Công nghệ.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng tiếp Đoàn làm việc Phó Bí thư Tỉnh ủy (dự kiến) làm việc với Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, chiều xử lý công việc cơ quan./.

* Lưu ý: Dự kiến ngày 19/8/2019: Giám đốc làm việc Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.

Minh Trí-VP