Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Thông báo lịch làm việc của Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 16/7/2019 đến ngày 31/7/2019

(10:04 | 19/07/2019)

* Thứ ba, ngày 16/7/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng họp trực tuyến Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 ngành Nội vụ, chiều họp sơ Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 Sở Nội vụ.

- Ông Hà Văn Chiến: Dự Hội nghị đóng góp Luật Thanh niên do Quốc hội tổ chức.

- Ông Lê Minh Khởi: Đi công tác huyện Kiên Hải

- Ông Đinh Xuân Phương: Đi học lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức.

* Thứ , ngày 17/7/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Họp Hội đồng nhân dân tỉnh đến hết ngày 19/7/2019.

- Ông Hà Văn Chiến: Sáng xử lý công việc cơ quan, chiều hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019.

- Ông Lê Minh Khởi: Dự bế mặc Hội tuyên truyền lưu động.

- Ông Đinh Xuân Phương: Đi công tác Hà Nội đến hết ngày 18/7/2019.

* Thứ năm, ngày 18/7/2019

- Ông Hà Văn Chiến: Xử lý công việc cơ quan.

- Ông Lê Minh Khởi: Xử lý công việc cơ quan.

* Thứ sáu, ngày 19/7/2019

- Ông Hà Văn Chiến: Sáng họp Ban Thi đua – Khen thưởng với Lãnh đạo Văn phòng Sở nm tình hình chuẩn bị Lễ đón nhận Huân chương độc lập và Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng xử lý công việc cơ quan, chiều dự bế giảng 2 lớp bồi dưỡng cho Bí thư, P thư Đảng ủy lớp bồi dưỡng công nghệ thông tin cho công chức Văn phòng - thống kê cấp xã.

- Ông Đinh Xuân Phương: Dự làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV.

* Thứ bảy, chủ nhật ngày 20-21/7/2019: Nghỉ.

* Thứ hai, ngày 22/7/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Đi học lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đến hết ngày 30/7/2019.

- Ông Hà Văn Chiến: Sáng họp UBND tỉnh báo cáo tình hình chuẩn bị Lễ đón nhận Huân chương độc lập, chiều đi công tác thành phố Hồ Chí Minh.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng dự khai giảng 2 lớp bồi dưỡng cho Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND và công chức Địa chính NN-XD-MT cấp xã, chiều xử lý công việc cơ quan.

- Ông Đinh Xuân Phương: : Đi học lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đến ngày 31/7/2019.

* Thứ ba, ngày 23/7/2019

- Ông Hà Văn Chiến: Xử lý công việc cơ quan.

- Ông Lê Minh Khởi: Xử lý công việc cơ quan.

* Thứ tư, ngày 24/7/2019

- Ông Hà Văn Chiến: Xử lý công việc cơ quan.

- Ông Lê Minh Khởi: Xử lý công việc cơ quan.

* Thứ năm, ngày 25/7/2019

- Ông Hà Văn Chiến: Xử lý công việc cơ quan.

- Ông Lê Minh Khởi: Xử lý công việc cơ quan.

* Thứ sáu, ngày 26/7/2019

- Ông Hà Văn Chiến: Tập dợt nghi thức đón nhận Huân chương độc lập.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng xử lý công việc cơ quan, chiều dự bế giảng 2 lớp cấp xã lớp bồi dưỡng cho Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND và công chức Địa chính NN-XD-MT cấp xã.

* Thứ Bảy, Chủ nhật ngày 27-28/7/2019: Nghỉ.

* Thứ hai, ngày 29/7/2019

- Ông Hà Văn Chiến: Chiều dự Lễ đón nhận Huân chương độc lập.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng dự khai giảng 2 lớp bồi dưỡng cho công chức Văn hóa xã hộicông chức Tư pháp-Hộ tịch cấp xã, chiều xử lý công việc cơ quan.

* Thứ ba, ngày 30/7/2019

- Ông Hà Văn Chiến: Xử lý công việc cơ quan./.

- Ông Lê Minh Khởi: Đi khảo sát mô hình và học tp kinh nghiệm về đơn vị sự nghiệp tự chủ trực thuộc Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh An Giang.

* Thứ tư, ngày 31/7/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Tiếp công dân.

- Ông Hà Văn Chiến: Báo cáo UBND tỉnh công tác chuẩn bị Hội nghị sơ kết Cụm Tây Nam B.

- Ông Lê Minh Khởi: Đi khảo sát mô hình và học tạp kinh nghiệm  về đơn vị sự nghiệp tự chủ trực thuộc Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cà Mau.

Minh Trí-VP