Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Thông báo lịch làm việc của Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 02/01/2019 đến ngày 15/01/2019

(16:10 | 07/01/2019)

* Thứ Tư, ngày 02/01/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ, chiều họp trực tuyến tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Ông Hà Văn Chiến: Sáng họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ, chiều làm việc tại cơ quan.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ, chiều làm việc tại cơ quan.

* Thứ Năm, ngày 03/01/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng họp Ban Giám đốc Sở Nội vụ, chiều dự Hội nghị tại Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

- Ông Hà Văn Chiến: Sáng họp Ban Giám đốc Sở Nội vụ, chiều làm việc tại cơ quan.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng họp Ban Giám đốc Sở Nội vụ, chiều dự họp ở BQL Dự án ĐTXD dân dụng công nghiệp.

* Thứ Sáu, ngày 04/01/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Dự họp tại UBND tỉnh.

- Ông Hà Văn Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Ông Lê Minh Khởi: Họp Chi ủy.

* Thứ Bảy, ngày 05/01/2019: Nghỉ.

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều họp Chi bộ Văn phòng

- Ông Hà Văn Chiến: Làm việc tại cơ quan.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng làm việc tại huyện Châu Thành, chiều họp Chi bộ Văn phòng

* Chủ nhật ngày 06/01/2019: Nghỉ.

* Thứ Hai, ngày 07/01/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Làm việc tại cơ quan.

- Ông Hà Văn Chiến: Họp Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh chấm điểm nội dung 3 cụm, khối thi đua thuộc tỉnh năm 2018.

- Ông Lê Minh Khởi: Làm việc taị cơ quan .

* Thứ Ba, ngày 08/01/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Làm việc tại cơ quan.

- Ông Hà Văn Chiến: Họp Thường trực Hội đồng TĐKT.

- Ông Lê Minh Khởi: Tiếp thu Nghị quyết Trung ương 9.

* Thứ Tư, ngày 09/01/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Họp tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

- Ông Hà Văn Chiến: Sáng họp tổng kết Ban Tuyên giáo, chiều họp Thường trực Hội đồng TĐKT.

- Ông Lê Minh Khởi: Làm việc taị cơ quan.

* Thứ Năm, ngày 10/01/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Dự họp tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Ông Hà Văn Chiến: Làm việc với Ban Tôn giáo.

- Ông Lê Minh Khởi: Làm việc taị cơ quan.

* Thứ Sáu, ngày 11/01/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sở Nội vụ.

- Ông Hà Văn Chiến: Họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sở Nội vụ.

- Ông Lê Minh Khởi: Họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sở Nội vụ.

* Thứ Bảy, Chủ nhật ngày 12-13/01/2019: Nghỉ.

* Thứ Hai, ngày 14/01/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều họp Hội đồng sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển.

- Ông Hà Văn Chiến: Dự tổng kết cụm, khối thi đua thuộc tỉnh năm 2018.

- Ông Lê Minh Khởi: Làm việc taị cơ quan.

* Thứ Ba, ngày 15/01/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Làm việc taị cơ quan.

- Ông Hà Văn Chiến: Dự tổng kết cụm, khối thi đua thuộc tỉnh năm 2018.

- Ông Lê Minh Khởi: Làm việc taị cơ quan.

* Dự kiến thứ Tư, ngày 16/01/2019: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2018 của Đảng bộ Sở Nội vụ./.

Cẩm Tú-VP