TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị hợp sơ kết giao ước thi đua năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

(15:41 | 24/01/2024)

Chiều ngày 23/01/2024, Khối thi đua số 2 hợp sơ kết giao ước thi đua năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tham dự Khối thi đua có ông Huỳnh Xuân Luật, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trên cơ sở những nội dung đăng ký thi đua từ đầu năm 2023 và hợp sơ kết giao ước thi đua năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Qua đối chiếu, rà soát theo từng tiêu chí chấm điểm, các thành viên dự họp đã thống nhất kết quả đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Cờ thi đua” cho Sở Nội vụ đơn vị dẫn đầu và Bằng khen UBND tỉnh cho Sở Tư pháp đơn vị hạng nhì trong phong trào thi đua Khối thi đua số 2 và bầu Khối trưởng, Khối phó năm 2024.

Ảnh Ông Huỳnh Xuân Luật, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tham dự hội nghị

Phát biểu tại cuộc họp, ông Huỳnh Xuân Luật - Phó Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu  Khối thi đua số 2 rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động bình xét thi đua của Khối thi đua số 2 cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của thành viên trong Khối thi đua số 2 nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian tới./.

Nguyễn Minh Trí